DISTRIBUIȚI

PUBLICITATE
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Constituției

Stimați locuitori ai raionului,
Data de 29 iulie are o semnificație aparte pentru democrația țării, fiind ziua în care sărbătorim Ziua Constituției. Constituția Republicii Moldova este documentul cu cea mai mare autoritate de reglementare în viața publică, politică și socială a țării noastre. Unul dintre primii pași pe care țara noastră i-a făcut după proclamarea independenței a fost adoptarea unei Constituții democratice, care garantează drepturile și libertățile fundamentale ale omului și care apără cetățenii de abuzurile din partea statului.
Constituția Republicii Moldova fiind una democratică, plasează puterea guvernanților în mâinile cetățenilor.
Misiunea fundamentală a Constituției este de a asigura armonia socială, ceea ce este imposibil de atins fără asigurarea statului de drept și respectarea necondiționată a drepturilor constituționale.
Ziua Constituției este o ocazie de a sărbători democrația noastră nu numai ca sistem politic ci și ca mod de viață. Valorile fundmentale, înscrise în Constituție ne obligă să lucrăm în mod constant pentru a consolidarea și dezvoltarea acestora.
Cu ocazia celebrării celei de-a 25-a aniversări a adoptării Constituției, Vă adresez în numele meu personal și a Consiliului Raional sincere felicitări și urări de sănătate, bunăstare, relizarea drepturilor și libertăților consacrate prin Constituție, pace, încredere în viitor, noi realizări spre binele și prosperarea raionului, țării. Vă îndemn ca, în tot ceea ce facem, să contribuim la edificarea unei societăți guvernate de dreptate și adevăr, și să cinstim, așa cum se cuvine, Constituția Republicii Moldova.
Felicitări tuturor de Ziua Constituției.
Cu alese considerațiuni, Grigore Corcodel, Președintele Raionului