Mesaj de felicitare adresat lucrătorilor din domeniul Asistenței Sociale și Protecție...

Mesaj de felicitare adresat lucrătorilor din domeniul Asistenței Sociale și Protecție a Familiei

49
DISTRIBUIȚI

           Sărbătoarea lucrătorului din domeniul protecției sociale are valență specifică de sensibilizare a importanței și nobilei, dar, totodată, și dificilei profesii de lucrător din domeniul respectiv.
          Ea poartă un caracter de motivare, care poate fi înțeles prin prisma unui bilanț al celor realizate, precum și prin preconizarea unor noi obiective și sarcini orientate spre consolidarea continua a securității sociale a populației.
Bineînțeles, domeniul protecției sociale este unul din cele care nu prea are parte de multe laude la capitolul celor obținute, pentru că, oricât nu s-ar întreprinde, tot atât de mult, sau poate chiar și mai mult, rămâne de realizat. Dar, oricum, constatăm cu deosebită satisfacție că, datorită străduinței și abnegației Dumneavoastră, drepturile și așteptările unei numeroase categorii de cetățeni din raion de a fi protejați sunt, în temei, respectate și îndreptățite.
         În pofida tuturor dificultăților, pe care le întâmpinați în activitățile zilnice, Dumneavoastră Vă faceți cu demnitate , responsabilitate și multă dăruire datoria, fără a măsura timpul aflat la serviciu, întotdeauna sunteți receptivi și generoși, știți și reușiți să susțineți speranța persoanelor în etate și a celora, care, în virtutea împrejurărilor, s-au pomenit în situații de dificultate.Fie ca aceste distinse calități să Vă călăuzească cu prisosință și în continuare.
         Cu prilejul sărbătorii Dumneavoastră profesionale Vă adresez cele mai călduroase felicitări și un imens MULȚUMESC pentru devotamentul, compasiunea, generocitatea, cumsecădenia și bunătatea de care dați dovadă în tot ceea ce faceți întru binele omului. Vă urez să aveți parte de multă sănătate, bucurie, fericire, liniște și căldură în suflet, optimism, îmbucurătoare realizări în plan profesional și personal, profundă recunoștință, respect și apreciere din partea cetățenilor.

Cu deosebită considerațiune, Grigore CORCODEL, Președintele raionului

                                                                                                                           BP