Marcel DODU ( 19.10)

Marcel DODU ( 19.10)

48
DISTRIBUIȚI

La acest popas aniversar permiteți-ne, Prea Cucernice părinte, să Vă aducem cele mai sincere felicitări. Vă dorim ca Domnul să Vă întărească întru mulți ani, să puteți păstori turma încredințată de Bunul Dumnezeu. Precum arborii absorb din căldura soarelui, așa căldura pe care Dumneavoastră o primiți din partea Tatălui Ceresc se simte iradiată tuturor celor care Vă înconjoară. Punem multă nădejde că cele încredințate de Dumnezeu vor fi desăvârșite și împlinite de către Dumneavoastră. Sunteți la o frumoasă aniversare, Vă dorim din tot sufletul elan, putere și perseverență. Prea Cucernice părinte, Vă dorim ca Bunul Dumnezeu să reverse binecuvântarea și harul Său peste Dumneavoastră, să Vă apere de orice primejdie și întristare, să Vă umple inima de bucuria mântuirii ca, după o viață duhovnicească, să Vă învredniciți de Împărăția Cerurilor. Să aveți de la soare lumină, de la creștini stimă, de la familie – bucurii și de la Bunul Dumnezeu- Mântuire. Să ne trăiți și să ne păstoriți mulți ni fericiți.

i