DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți sediul Sângerei organizează licitația publică de vânzare a bunurilor imobile sechestrate la 20 martie 2019 care aparțin cu drept de proprietate debitorului Dragan Fiodor și anume: teren cu număr cadastral 7452105.085 cu suprafața 0,1833 ha situat în extravilan comuna Heciul Nou, raionul Sângerei/,  teren cu număr cadastral 7452108.177 cu suprafața  0,9523 ha situat în extravilan comuna Heciul Nou,  raionul Sângerei. Prețul de vânzare  al bunurilor sechestrate este de 27 000( două zeci și șapte mii) lei.

Licitația va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc  Gurițanu Viorica orașul Rîșcani, strada 31 August 16, etajul 2 în clădirea Direcției pentru Statistică, orașul Rîșcani, etajul doi, biroul 6 la data de 24. 09.2019 orele 10.00.  Doritorii de a participaa la licitație vor îndeplini următoarele condiții: va înainta cere de participare la licitație, va achita acontul de 5% din prețul inițial al bunurilor scoase la licitație, va achita taxa de participare la licitație în sumă de 60 lei. Informații suplimentare la tel: 0 256 94 212; 060070714.

Gurițanu Viorica, executor judecătoresc.