DISTRIBUIȚI
În poză: Claudia VALAH și Valeriu RUSU

Casa de Cultură „Nicolae Iorga” a găzduit recent Festivalul- concurs raional „La umbra nucului bătrân”. La concurs au participat 52 de colective cu peste 700 de participanţi. În faţa unui juriu select, cu experţi din republică şi valoroşi oameni de cultură au evoluat şi şi-au demonstrat măiestria artistică formaţii de dans popular, vocale, folclorice, orchestre de muzică populară românească. Prestaţia artiştilor amatori, în mare parte bazată pe entuziasm şi voluntariat a fost apreciată şi răsplătită cu valoroase premii, în special oferite colectivelor- model care şi-au confirmat performanţa şi s-au clasat pe primele locuri.

Cortina festivalului a deschis-o, oferind o surpriză tuturor noulansamblu vocal „Gaudiamus”, în care s-au regăsit două voci care de multă vreme lasă fără respiraţie şi minunează publicul, Valeriu CIOBANU şi Dina MORARU, de data aceasta uimind şi grupul de experţi. Ansamblul de dansuri populare „Brâuleţ” şi coreograful Alexandru BALANICI, au fost autorii altor surprize ale festivalului. Colectivul a ieşit în faţa publicului cu dansuri noi, pregătite în mod special pentru concurs. În urma evoluării au fost distinşi pe locul întâi, ridicând premiul de 2000 de lei. Prestaţie pe măsura aşteptărilor au avut şi colectivele de dansatori „ Peliniţa” şi „Sambrieş” de la Casa de Cultură din or.Biruinţa, colectivul„Heceenii” de la Casa de Cultură din Heciul Nou şi colectivul de dansatori de la Casa de Cultură Chişcăreni. Aceştea s-au bucurat de premii pentru locurile II şi III . Expertă în coreografia dansului, Claudia VALAH în momentul premierii dansatorilor şi-a exprimat încântarea pentru dansul popular care se promovează şi se scoate în scenă de coreografii din domeniul culturii de la Sângerei:”Sunt încântată de ceea ce am văzut şi trăit prin emoţiile dăruite, prin dansurile care ni s-au demonstrat. Sunteţi valoroşi şi de vediţi un potenţial enorm, cât şi reflecţiile unei baze şi munci onorabile de durată.”
După evoluţia dansatorilor, scena a fost oferită colectivelor vocale şi folclorice. La acest compartiment colectivul- model „Chişcăreanca” şi conducătoarea Zinaida DARIE au surprins frumos, înscriind în motivul festivalului romanţa interpretată „La umbra nucului bătrân”.
Formaţia folclorică „Firicel de busuioc” din Heciul Vechi, condusă de Maria BOGDAN a prezentat pentru concurs cântecul popular „Aşa-i viaţa omului”, neştiind că în sala audiază , făcând parte din grupul de experţi autorul acestui cântec, marele om de cultură şi artistul neamului Serghei CIUHRII.
Experţii au apreciat că în scena concursului au evoluat colective- model, cu prestaţie de profesionişti, frumoase ca voce, ca prestaţie scenică, costumaţie şi ca număr impresionant de membri, câte 20-22 de voci cristaline într-un colectiv: „Chiscăreanca”, „Datina”, Coşcodeni, „Trandafir”, Bălăşeşti, „Cimbrişor”, Sloveanca, „Prietenia”, Dumbrăviţa etc.
Cu modestia sa specifică Valeriu RUSU, şeful Secţiei de Cultură a primit admiraţia şi aprecierile lăudabile ale experţilor pentru strategiile care le implementează în domeniul cultural al raionului şi modelul care îl oferă, încât are ce are: nivel şi valori ale culturii, oglinda cărora a fost inclusiv festivalul promovat.