ÎNVIEREA DOMNULUI

ÎNVIEREA DOMNULUI

120
DISTRIBUIȚI

Venirea Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos în lume s-a produs în cel mai firesc mod. Dumnezeu Cel Adevărat, Iisus Hristos, se face Om, viețuiește în lume, trăiește bucurii și suferințe omenești, întru toate asemănându-Se nouă, în afară de păcat.
Viața oamenilor înclinați spre răutate, îndemnați de diavol, sporea în vicleșug și neadevăr. Creștea rodul urât al minciunii, se înmulțeau fărădelegile, oamenii cei drepți pătimeau. Această nedreptate nu L-au ocolit nici chiar pe Hristos-Omul, Dumnezeul Cel Adevărat.
Omul răutății și căpetenia lui, diavolul, nu știau, nenorociții, că Cel batjocorit și răstignit de ei este Trimisul Cerului, având misiune mântuitoare pe pământ. Credeau că L-au stăpânit cu moartea, dar s-au lovit de viață, credeau că au omorât un om simplu, dar s-au lovit de Dumnezeu – Stăpânitorul vieții și Poruncitorul morții. Credeau că l-au spulberat, dar El a Înviat.
De obicei, Sărbătoarea Învierii Domnului cade primăvara, când natura se trezește la viață, când făptura dumnezeiască primește o gură de aer proaspăt. Această prea luminoasă Sărbătoare nu trece pe alături, pătrunde-n fiecare suflet, înnobilându-l, înaripându-l.
Sfintele Paști aduce bucurie tuturor și, în mod deosebit, copiilor. Ouăle roșii, mirosul de cozonac și chiar toată atmosfera acelor zile mărturisesc de măreția sărbătorii, de luminoasa sacralitate, dar și de profundul omenesc al ei. La Paști, și timpul pare mai blând, și copiii-mai cuminți și cei maturi – mai îngăduitori. Satele îmbracă haina nouă, gospodinele ca niciodată aduc în curățenie casele, gătesc bucate alese pentru că mare de tot e Sărbătoarea și oaspeții dragi îți pot trece pragul pe neașteptate.
Cel mai des întâlnit și mărturisit în aceste zile este Hristos Cel Înviat. Fiecare purtăm chipul lui. Fiecare ne bucurăm pentru Învierea Lui.
După Învierea din morți, a venit la ucenicii Săi care s-au bucurat foarte, că L-au văzut Înviat. Și chiar dacă rănile Lui încă sângerau, și chiar dacă amintirile despre chinurile-i erau proaspete, Hristos și-a chemat prietenii la pace, la îngăduință, la iertare. Cine procedează astfel se aseamănă cu Hristos Cel milostiv, Cel iertător.
Fă și tu, frate creștin, așijderea Lui și te vei învrednici de marea bucurie pentru Hristos – Domnul izbăvirii și al păcii Cel înviat din morți.
HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT HRISTOS!
Protoereul Maxim GUZUN, Blagocinul raionului Sângerei