Înștiințare publică

Înștiințare publică

15
DISTRIBUIȚI

SRL,, Primagro-Plus”, Administrator, Ion Andronic

 Primăria or. Sângerei vă aduce la cunoștință că terenul cod cadastral 7401407.070 cu S= 34,8107ha și terenul cod cadastral 7401408.308 cu S=35,0759ha (Fondul de rezervă), va fi scos la licitație ,, cu strigare” pentru dreptul de arendă. Vă preîntâmpinăm că după finalizarea lucrărilor agricole anul 2023 terenurile (Fondul de rezervă) să fie retrocedat Primăriei în stare inițială (nearat, nesemănat), în caz contrar Primăria nu-și asumă cheltuielile efectuate în urma prelucrărilor terenurilor și includerea lor în avizul de expunere la licitație ,,cu strigare”.