DISTRIBUIȚI

 

3 lucruri Importante despre mine

1. M-am născut și louciesc în satul natal, unde am revenit după studii, ca să le fiu de ajutor părinților care locuiau singuri.Am crescut și educat 2 copii care, deja și-au luat zborul din cuibul părintesc și își croiesc singuri viitorul.
2.Am făcut studii de comerț, iar ulterior am activat în domeniul asigurărilor. În acești ani am înțeles că pilonul pe care se ține economia țării noastre este rezultatul muncii antreprenorilor și locurile de muncă pe care ei le creează.
3.Sunt o persoană activă. De mică am iubit sportul, dansul și tot ce este legat de cultură. De aceea mereu am avut grijă să promovez cultura în localitate, organizând diferite activități culturale.

SOLUȚII pentru comuna Bilicenii Noi

-Elaborarea proiectului tehnic pentru un sistem modern de canalizare şi o stație de epurare a întregii localități. Voi depune tot efortul pentru ca locuitorii Bilicenii Noi să beneficieze de acces la un sistem de canalizare și epurare modern şi funcțional.
-Crearea unui Centru de plasament la zi, plasament permanent pentru persoane aflate în situații de risc. De la bun început aveam printre planuri anume acest proiect, fiindcă cu părere de rău, tot mai multe persoane aflate în situații de risc rămân fără ajutorul bine meritat si mai ales fără ca cineva să le fie alături.
-Locuri de muncă acasă. Voi munci pentru a stimula antreprenorii, mediul de afaceri locale şi produsele autohtone, iar aceasta va duce la mai multe locuri de muncă si salarii decente.

Programul de administrare a primăriei comunei Bilicenii Noi

-Susținerea și promovarea pe toate căile posibile a procesului investițional în domeniul agroindustrial, întreprinzătorilor locali, businessului mic și mijlociu.
-Conlucrarea și implicarea populației în aplicarea și atragerea granturilor, a investițiilor pentru reparația și amenajarea străzilor.
-Finalizarea lucrărilor drumului ce unește satele Bilicenii Noi – Mândreștii Noi cu arterele principale ale comunei.
-Renovarea Caselor de Cultură în satele Bilicenii Noi, finalizarea celei din satul Mândreștii Noi.
-Reconstruirea și menținerea în stare funcțională a apeductului în satele comunei Bilicenii Noi.
-Implementarea proiectelor ecologice de înverzire a satelor Bilicenii Noi, Mândreștii Noi, Lipovanca.
-Amenajarea cimitirului și bisericii din satele Bilicenii Noi, Mândreștii Noi, Lipovanca.
-Conlucrarea cu populația, agenții economici, instituțiile și organizațiile de toate nivelurile, în privința menținerii comunei într-o stare sanitară normală.
-Crearea zonelor de odihnă a copiilor și tineretului.
-Reabilitarea Centrului de Medicină, cu posibilitatea efectuării procedurilor și aflarea acolo timp necesar asimilării benefice a tratamentului.
-Construirea și amenajarea unei opriri traseul Bălți-Chișinău pentru locuitorii satului Lipovanca.
-Organizarea spartachiadelor, altor întreceri sportive între instituțiile de învățământ, întreprinderi și organizații din raza primăriei.
-Organizarea și participarea activă a diasporei, băștinașilor din satele comunei Bilicenii Noi, în viața comunei, îmbunătățirea infrastructurei, etc.
-Organizarea întâlinirilor cu participarea oamenilor de vază-băștinași ai plaiului natal.