Hotarele circumscripției Sângerei

Hotarele circumscripției Sângerei

60
DISTRIBUIȚI

Pe circumscripția nr.12 Sângerei au fost constituite 59 secții de votare, care cuprind întreg teritoriul raionului Sângerei și un sector al raionului Florești. Pentru o mai bună informare și orientare, venim în ajutor alegătorilor cu informații despre fiecare secție de votare a circumscripției respective.

Secția de votare nr.1, cu sediul la Liceul „D.Cantemir”, str.Testemițianu 6:
În Sângerei vor vota la această secție, partea de nord a orașului, care se mărginește cu str.Câmpiilor, la sud râul Ciuluc,partea stângă stradela Nucilor,str.Testemițianu și partea dreaptă strada Lermontov.
Secția de votare nr.2, cu sediul în Liceul Teoretic „Olimp”,str. Independenței 105:
La această secție de votare, se vor prezenta cetățenii cu reședința în sectorul central al orașului. Sectorul cuprinde partea dreaptă a orașului, de la stradela Nucilor,str.Testemițianu, partea stângă a străzii Lermontov, partea stângă a străzilor I.Creangă , S.Esenin și partea dreaptă a str.P.Zadnipru,la nord cu str.V.Cucu, la sud cu râul Ciuluc.
Secția de votare nr. 3, Sângerei:
Această secție va avea sediul în incinta Casei raionale de Cultură „N.Iorga” și include sectorul central al orașului cuprins între străzile din partea dreaptă a Sângereiului, începând cu I.Creangă și S.Esenin, partea stângă a străzii P.Zadnipru, partea stângă a străzii Trandafirilor, partea dreaptă a străzii M.Eminescu (2-20), partea stângă a străzii I.Vodă și Luceafărul și partea dreaptă a str.Independenței (136-278). La nord, str.V. Cucu, la sud râul Ciuluc.
Secția de votare nr.4, Sângerei din incinta Gimnaziului „Anton Crihan”, str.M.Eminescu 13. Include partea de răsărit a orașului, partea dreaptă a străzii I.Vodă, Luceafărul și partea stângă a străzii Independenței (nr.151 – 235). La nord se mărginește cu str.V.Lupu, la răsărit cu strada C.Stamati.
Secția de votare nr. 5, cuprinde hotarele satului Vrănești și va avea sediul în incinta Casei de Cultura din localitate.
Celelalte secții de votare de pe circumscripția 12, le vedeți pe harta alăturată.