DISTRIBUIȚI

Recent, la Gimnaziul „ Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, comuna Coșcodeni, Sângerei, a avut loc o neobișnuită întâlnire de suflet. Mai precis, o lansare de carte chiar la baștina protagonistului ei – Grigore Baștan, originar de aici, primul general parașutist român, campion mondial la sărituri cu parașuta din stratosferă și constructor a două tipuri de parașută, utilizate și astăzi în aeronautică.
Titlul de mai sus e chiar denumirea cărții prezentate – „generalul reveni acasă”. Autorul, Tudor Țopa, a fost însoțit la eveniment de coordonatorul volumului, profesorul universitar Viorel Prisăcaru, membru-corespondent al AȘM, precum și de redactorul lucrării, publicistul Liviu Belâi, semnatarul acestei relatări. Noi, oaspeții, am oferit și o donație de carte – circa 80 de volume, purtând, în principal, semnătura lui Tudor Țopa. Apropo, am văzut în rafturile bibliotecii, mesele cabinetului metodic, biroul directoarei Lilia Cumpătă pline de ediții periodice, printre care, la un loc de cinste, cele destinate vlăstarelor tinere, precum și, mai ales, colecția săptămânalului de informație, opinie și cultură pedagogică „ Făclia”, zilnic căutată ( consultată) ca pâinea cea caldă de către cadrele didactice.
În gimnaziul din Flămânzeni- Coșcodeni, sub îndrumarea unui colectiv din 21 de angajați, la ora actuală studiază circa 300 de elevi din șase localități limitrofe: Bobletici, Măgura-Nouă și Slobozia- Măgurii, precum și Bursuceni, Coșcodeni și Flămânzeni propriu-zis. E o instituție cu bogate tradiții, cu rădăcini adânc împlântate în a doua jumătate a secolului XIX ( prima școală parohială a fost deschisă aici la 1862, ca peste câteva decenii, din una de alfabetizare, să fie transformată în școală primară de zemstvă, prestigioasă la acea vreme în toată regiunea). La cumpăna anilor 2000, instituția era frecventată de un număr dublu de învățăcei față de cel actual – depășea impunătoarea cifră de 700-800 de elevi.
Aici, între altele fie menționat, a făcut carte aleasă și academicianul- chimist de renume Tudor Lupașcu, unul dintre cei mai activi lideri ai renașterii noastre naționale, poeta-tribun Leonida Lari, prozatorul Ion Bogatu și alte personalități de vază, cu care se mândrește astăzi nu doar comuna Coșcodeni, ci și întreaga țară.
Gimnaziul din Flâmânzeni- Coșcodeni, astăzi e unul de printre cele fruntașe mai la toate capitolele din raionul Sângerei- învățătură, cultură,sport etc. Recent, grație activității permanente și căutărilor insistente ( aici s-ar preta, de bună seamă, zicala, că cei de la Flămânzeni nu așteaptă să le cadă para mălăiață…), instituția s-a învrednicit de un prestigios proiect-pilot din partea organismelor europene, ce ține de fortificarea fizică a copiilor. Precizăm un privilegiu, de care vor beneficia, deocamdată, doar 22 de școli din numărul total al instituțiilor de învățământ mediu din Moldova. Fiindcă veni vorba de fortificarea sănătății, reprezentantul notoriu al medicinii, profesorul universitar Viorel Prisăcaru, faimos epidimiolog, le dădea elevilor siguranța că, într-un fel, profesorul le va fi un fel de… ” naș de botez” și îndrumător la demararea proiectului în cauză.
* * *
Referitor la cartea „Generalul reveni acasă”, autorul relată elevilor și consătenilor celebrului aeronaut următoarele:
„Aflând că la Flămânzeni, pe 22 mai 2019, se deplasează un desant numeros de aviatori – ”-păsări umane ale cerului”, din București, pentru a inaugura monumentul gloriosului general –parașutist Grigore Baștan, originar din această localitate, am purces și eu la drum, însoțit de o seamă de prieteni… pe Valentina, fiica generalului, sosită în ajun, am găsit-o la Casa de Cultură din Coșcodeni, împăvărată de griji. În calitate de Președinte al Fundației „Grigore Baștan,” ea punea la punct fiecare detaliu din scenariul sărbătorii.
Așteptam să sosească, din clipă în clipă, numeroși oaspeți din Chișinău și București, zise năboită de emoții. Păcat că nu s-a păstrat în Flămânzeni căsuța în care s-a născut și a copilărit tatăl meu. Valentina Baștan ne-a însestrat cu literatura necesară. Câteva fotografii de epocă ni le-a pus la dispoziție rudele generalului din localitate”. Și astfel cartea a fost s crisă rapid.
* * *
Momentul din fața Căminului cultural întruchipează trei generații de viteji. În centru –chipul generalului legendar cu inscripția: „Aici s-a născut Grigore Baștan, primul general parașutist al României, figură marcantă a Armatei Române, 1922-1983. Fundația „General Grigore Baștan. 22 mai 1019”.
În stânga, e zugrăvită figura lui Oleg Oncean, 1962-1983, Ostaș-erou, căzut în războiul din Afganistan. Fin dreapta, ne privește portretul lui Iurie Boghiu, 1963-1992, al cărui nume îl poartă azi Gimneziul din Flămânzeni-Coșcodeni. Polițist-erou, căzut la datorie în Transnistria. Tustrei sunt legați cu titlul impunător: „ Cetățeni de onoare, post-mortem, ai comunei Coșcodeni.”
* * *
Lansarea de carte, care a avut loc La Gimnazkiul din localitatea de baștină a generalului… va continua – de data aceasta, la Tecuci, oraș supranumit și leagănul aripilor românești, de unde a început calea astrală a legendarului nostru compatriot, precum și la București, unde și-a desfășurat activitatea prodigioasă, care i-a dus faima în lumea întreagă.

Sursa: ziarul Făclia