GALINA MOVILĂ o stea căzută în veșnicie

GALINA MOVILĂ o stea căzută în veșnicie

1864
DISTRIBUIȚI

Moartea e foarte nemiloasă, ia dintre noi prea devreme oameni dragi și scumpi sufletului…
Deși suntem cu toții datori cu ea în fața lui Dumnezeu, este regretabil că pleacă dintre noi cei mai buni, simpli, onești, pe al cărui sprijin se menține omenia de veacuri. Este durut că aceștea pleacă timpuriu, neizbutind a-și îndeplini totala lor misiune ce o au de făcut pe pământ, semănând disperare printre rude apropiate, prieteni, colegi, în mijlocul cărora s-au aflat.
GALINA MOVILĂ a fost o persoană înzestrată de la Bunul Dumnezeu cu cele mai frumoase calități omenești- bunătate, milostenie, generozitate, cumsecădenie, profesionalism… S-a născut în Siberia. La vârsta de 9 ani revine în satul Drăgănești. După absolvirea școlii medii și-a continuat studiile la un colegiu de medicină. Apoi, și-a început activitatea de muncă la Centrul Stomatologic din orașul Sângerei, unde și-a manifestat talentul în arta de a fi alături de cel suferind. A fost foarte stimată și apreciată în colectiv și nu numai. Cumpătată, politicoasă, mereu obsedată de grijile celor scumpi ei, nu în ultimul rând, colegilor, prietenilor, vecinilor, cedând părticică cu părticică oamenilor. Peste tot, pe unde a pășit regretata GALINA, a lăsat urme frumoase… Așa a fost ea învățată de–acasă. Orice lucru să-l facă cu tragere de inimă, să muncească până la sacrificiu. De 9 ani de zile muncea în Italia. Vara curentă a fost acasă, a satat mai mult timp cu frățiorii, surioara, nepoțeii, cu toate rudele… La început de septembrie curent, a plecat în Italia pentru a-și finaliza pachetul de acte cu privire la odihna binemeritată. La 9 noiembrie urma să le primească și să revină în Sângerei. Dar, nu a fost să fie așa…
Cineva a spus că a muri frumos înseamnă a evita primejdia de a trăi în dureri, în chinuri… Ea a decedat în urma unei boli incurabile, chinuitoare, istovitoare.
În aceste zile de durere să rostim rugăciuni și gânduri de lumină pentru înălțarea sufletului Ei. Bunul Dumnezeu să-i ierte toare greșalile, pe care ca un om muritor le-ar fi făcut și s-o primească unde toți drepții se odihnesc. Exprimăm regrete, compasiune și sincere condoleanțe finuților de cununie, cumetrilor, vecinilor, prietenilor noștri, Petru și Maria DUBENCU, întregii familii îndoliate, în legătură cu marea durere cauzată de trecerea în lumea celor drepți a surioarei, cumnatei, nanei, colegei, vecinei… – GALINA MOVILĂ. Amintirea ei luminoasă va trăi veșnic în inimile noastre.
Cu compasiune către familia îndiliată: Gheorghe și Maria ȚURCANU, Gheorghe și Ludmila MERENIUC, Ion și Ludmila ȘIȘCANU, Vasile și Elena GROSU, Nicolae și Claudia TACU, Ludmila CAMENȘCIC, Petru și Tatiana CIRIMPEI, Vasile și Viorica GROSU, Gheorghe și Eugenia TĂBÂRȚĂ.

Am primit cu profundă durere vestea că regretata colegă, prietenă GALINA MOVILĂ a trecut la cele veșnice.
Nu vom uita nici odată chipul ei senin, sufletul ei bun. Am cunoscut-o și vrem să spunem că era o persoană deosebită, de o bunătate și inteligență rară, de o cumsecădenie aparte, optimistă, pozitivă, energică, o enciclopedie din care niciodată nu ne săturam a ne alimenta. Viața ei a fost o adevărată dăruire. Mult prea firească în modestie, mult prea harnică în dăruire, mult prea generoasă, săritoare la nevoie… A fost o ființă de o vastă erudiție, de o cultură elevată, de o remarcabilă cumsecădenie și noblețe sufletească, o sportivă înveterată – așa am cunoscut-o, și așa va rămâne în amintirea noastră. Și-a trăit anii cu demnitate, cu rost pe acest pământ. A trăit totdeauna cu gândul la regretații săi părinți, frați, soră, nepoți… A ars ca o lumânare. De ani buni era plecată în Italia, acolo, departe de casă și de cei dragi s-a retras încet, mullt prea devreme din această lume zbuciumată și nedreaptă…
GALINA MOVILĂ a părăsit acest mult prea dulce și mult prea păcătos tărâm existențial, plecând în alte lumi. Noi purtăm emoții de neliniște și durere pentru tristețea care s-a abătut asupra fraților Petru și Constantin , surioarei Lilia, cumnatelor Maria, Maria, cumnatul Sava, nepoților, rudelor apropiate, tuturor care au cunoscut-o și exprimăm sincere condoleanțe și profunde regrete întregii familii îndoliate. Dumnezeu s-o ierte pe GALINA și s-o așeze în împărăția cerurilor.

Cu profunde regrete familiile: BULAT, CECAN, GAIDĂU, MARTÎNIUC,SMÂNTÂNĂ, BODRUG, MARCOCI.