DISTRIBUIȚI

Periodic florile neamului raionului Sângerei se întâlnesc în cadrul ședințelor Cenaclului Literar „Floarea Neamului”, pentru a descoperi valoarea actului de creație, opera unui scriitor iubit și a-și promova creația proprie. În această toamnă școlară, ședința Cenaclului literar s-a întrunit pentru prima dată și a fost dedicată poetului și luptătorului pentru deșteptarea națională Ion VATAMANU.
De cinci ani de zile gimnaziul din satul Mândreștii Noi poartă cu onestitate numele poetului. Membrii Cenaclului literar din instituția onorată cu numele poetului, însuflețiti de talentul Tamarei GUMOVSCHI și-au asumat organizarea și pregătirea acestei ședințe dedicată poeziei vatamaniene.
La ședința dedicată regretatului poet ION VATAMANU au fost prezente membrele familiei acestuia, fiicele Mihaela și Mariana. Împreună au adus cu ele toată dragostea celorlalți membri ai familieI: Elena, soția regretatului poet, fiica Leontina, a nepoților și ginerilor care nu au putut fi prezenți de data aceasta. Potrivit președintelului Cenaclului literar raional Ion ROȘCA „prin ședința dedicată poetului și maiestrului de cuvinte ION VATAMANU ne-am propus să promovăm poezia. Sansa de o nouă exprimare dedicată am oferit-o copiilor și profesorilor gimnaziului care-i poartă numele. Mulțumesc din suflet pentru implicare în acest proiect de valorificare și cunoaștere în continuare a creației poetului Tamarei GUMOVSCHI, profesoara de limba și literatura română și regizoarea spectatocului adus în scena „Să mă chemați să vă cânt…” Ea a demonstrat pentru nu știu a câta oară că a fost și este un model de implicare profesională și de respect pentru poetul venerat, pentru cuvântul în creația literară. La anii ei mult dedicați acestui tărâm nici obosită nu este și sapă cu desăvârșire fântăni adânci în sufletele fiecărui copil, elev prin creație artistic-literără și prin specatacole ca acesta, montat în scena cenaclului de astăzi. Recunoștințele sunt și pentru echipa de profesori condusă de directoarea Stela SANDULEAC, care a coordonat cu multă dăruire totul ce a fost necesar și s-au implicat peste așteptările tuturor în realizarea acestei sărbători și duminici de suflet”. Prin spectacolulul literar dedicat iubitului VATAMANU, trimisul unui neam ca al nostru care a știut a se apăra nu numai cu sabia, dar și cu buchia cărții, regizoarea a copleșit inima fiicelor prezente la eveniment, a profesorilor și tinerilor poeți în devenire, prezenți din 36 de instituții de învățâmânt din raion. Nici directoarea Stela SANDULEAC, nici regizoarea Tamara GUMOVSCHI n-au căutat actori din afară. Au muncit profund asupra gândului testament al poetului exprimat în scrierile sale: „În țară sunt multe de făcut. E o casă veche de sărmani și nu-i alt drum, decât o Deșteptare.” Pentru promovarea acestui adevăr al existenței noastre ca neam exprimat de poet, valabil și astăzi, au plămădit actorii din membrii cenaclului pe care-l conduce, din puținii elevi care-i are în gimnaziu. Regizoarea nu a ales prea mult. A încredințat rol și dedicație fiecărui copil, căci VATAMANU este și mertă să fie iubit de toți. Actorii, mici, dar sinceri în exprimarea lor scenică, au făcut-o pe fiica poetului Mihaela VATAMANU să mărturisească în numele întregii familii a poetului regretat: „Am văzut și am simțit în scenă jocul actoricesc al adevăraților actori. Cum ar fi zis TATA și cum a scris: „Frumos mi-i neamul. „Încântătoare scenogarfia cu toate simbolurile poeziei sale montate în scenă. Trebuie să cunoști profund poezia și creația vatamaniană ca să-ți reușească așa ceva. Bravo și vă mulțumim din suflet. Unica rugăminte este dacă ați putea să demonstrați acest spectacol și altor auditorii de tineri și copii. Spectacolul este prea profund și reușit să rămână doar în premieră. De sus Tata s-ar bucura. Merită să fie savurat de toți ai noștri, ai neamului, vatamanieni, scenografia profundă, tot ce s-a oferit publicului spectator, inimilor noastre prin acest spectacol. Prin rolurile jucate au deomostrat că ei „sunt frunză și sunt ram al acestui neam”. Tocmai așa cum a dorit tatăl nostru și poetul acestui neam”. În rânduri lungi, din sala de spectacol până în coridor au așteptat momentul prezentării autorii creațiilor proprii. Fiecare în felul său, a conceperii poeziei vatamaniene și a talentului de exprimare prin cuvânt și talentul care răsare, au demonstrat dragoste pentru creația veneratului poet. Au mărturisit prin dedicații literare că el este acasă. Iar acasă este și inima acestor mici creatori. Încântată cât de mult este iubit poetul, fiica Mariana a exprimat pietate pentru convingerea că ION VATAMANU pentru tinerii creatori de la Sângerei rămâne o eternă poveste. Rămâne creanga care nu se clatină, pe care se sprijină generații de copii, dar și de profesori. Prin cunoașterea creației sale, dar și a omului și luptătorului – legendă, se nasc alte, noi flori ale neamului, îngrijite cu însufleție în cadrul Cenaclului Literar. Ca o mulțumire pentru sentimentele exprimate prin rânduri de creație proprie ale profesorilor și copiilor, ea a promis că se va îngriji de publicarea lor în paginile revistelor republicane. A făcut frumoase donații de carte copiilor participanți la eveniment, dar și bibliotecilor gimnaziului care-i poartă numele poetului, cât și Liceului „Dimitrie CANTEMIR”, care găzduiește fiecare ședință a Cenaclului „Floarea Neamului”.
După cum au apreciat evenimentul, munca colegilor lor din Gimnaziul „ION VATAMANU”, Victoria GOLBAN; specialist principal, profesoarele Ana PODLISNIC, RAISA PUPĂZĂ, NATALIA VASILCOV, noi care suntem, noi care o să fim, să-l iubim prin cuvânt pe VATAMANU.