DISTRIBUIȚI

Un sistem bazat pe competiția politică în care persistă inegalități pe principii de gen nu poate fi considerat deschis și echitabil. Deși în R. Moldova rata de prezență a femeilor în organele elective a crescut, aceasta rămâne a fi mai mică decât media statelor membre ale Uniunii Europene. În Moldova femeile sunt reprezentate în proporție de 22 de procente în Parlament, 20,6 procente din numărul de mandate de primare, în rândul Consiliilor locale și raionale acestea constituie 30,4 procente. La nivel european aceasta a constituit 36,9 la sută, iar media globală fiind de 22,8 la sută. Participarea femeilor în Consiliul raional relevă o reprezentare de 4 femei din 33 de consilieri, primare 8 femei din numărul total 26 etc.
Relevanța ultimelor decizii parlamentare constau prin faptul că și-au propus încurajarea și participarea la procesul de luare a deciziilor de toate nivelele, sporirea numărului de femei active în viața publică și politică. Procesul de democratizare în R. Moldova nu poate fi îndeplinit fără implicarea femeilor. Însă prezența lor în procesul de guvernare al țării, cât și în organele administrațiilor publice de toate nivelele este încă destul de redusă. Argumentele că femeile pot scimba starea de lucruri existente în țară și raion sunt destul de relevante.
Despre cum arată în prezent scena politică și publică, despre rolul femeilor și provocările pe care le întâmpină zi de zi, într-o lume condusă de bărbați, ne-au vorbit unele femei de succes ale raionului.
Motivația primarei comunei Chiscăreni Silvia ȚURCANU, de a se implica în viața publică î-a fost oferită de sătenii săi. „Satul meu nu a fost condus de o femeie. Locuitorii și-au dat seama că este nevoie de o femeie la conducere. Și cred că nu au greșit îcredințându-mi al patrulea mandat… Opinia mea este că femeile sunt la fel de active pe piața muncii ca și bărbații, ele aduc venit și se implică în foarte multe activități obștești.
S-au făcut unele progrese în Moldova. S-a majorat ponderea femeilor în actualul Parlament cu 2%, desigur e o cifră mică. Avem nevoie de mai multe femei în organele decizionale. Cu regret, unele femei nu sunt gata sa voteze pentru femei. Iar altele nu se văd în rolul de lideră, politiciană etc. Bărbații, la rândul lor, nu sunt gata să renunțe la putere în favoarea femeilor.
Este nevoie, cred eu, de curaj pentru a te vedea într-un rol pe care nu l-ai jucat nici odată. Se spune că în spatele unui bărbat de succes stă o femeie puternică. Ar trebui ca femeia să facă un pas înainte și să nu stea în spate, ci în acelaș rând”.
Echilibrul în societate reprezintă o schimbare de lungă durată, pentru care trebuie să se lucreze în mai multe nivele. Ludmila PROCIUC, președinta Asociației de Femei, consilieră în Consiliul raional, președinta Consiliului de Femei în cadrul Consiliului Interramural Teritorial al Cofederației Naționale a Sindicatelor din Moldova este de părere că implicarea femeilor în viața politică și publică va duce la o schimbare spre bine în societatea noastră. Pentru cei sceptici, doamna PROCIUC își explică decizia ei: „Noi nu ne dorim să înlocuim bărbații, să le „luăm” funcțiile sau puterea. Noi venim să fim alături de ei, să-i ajutăm, să le oferim alte soluții la problemele pe care nu reușesc să le rezolve. Ne propunem să contribuim la consolidarea bunei guvernări, prin încurajarea și dezvoltarea abilităților femeilor din comunele raionului de a se implica în procesul decizional.
Or, avem un tezaur de femei foarte inteligente și cu idei interesante, care ar putea fi folosite pentru a îmbunătăți viața. Doar femeile vor fi cele, care vor ajuta pentru a rezolva problemele comunităților. Femeile și din raionul nostru au evoluat și s-au emancipat datorită informației și accesuluui la anumite structuri. În ultimul timp s-a remarcat o mai mare dorință de afirmare a femeii în societate. Râmâne, însă, de lucrat în privința instruirii bărbaților, pentru că adesea au o rezervă față de femeile implicate în sfera socială și politică. De multe ori nu le acceptă în funcții de conducere, atât la nivel local, cât și național, și nu le acordă suportul necesar.
În țările dezvoltate numărul femeilor la conducere este mai mare și rezultatele sunt mai bune. Nu e nevoie de o lege specială pentru ca femeile să se lanseze în politică. Trebuie respectat doar principiul nedescriminării cred eu, și atunci oricine care s-ar manifesta are șanse reale de a ajunge o persoană importantă pentru comunitate, raion, societate.”
Începutul secolului XXI reprezintă o schimbare majoră a conștiinței femeilor. Realitatea este că o parte semnificativă a femeilor cu studii superioare este „deschisă” pentru carieră. Succesul pentru ele înseamnă o reușită echilibrată în toate (familie, carieră)…

Mai departe puteți citi în ziarul din săptămâna aceasta