DISTRIBUIȚI

La 10 decembrie IP ,S.Rădăuțan” Iezărenii Vechi a fost gazda atelierului de formare a managerilor școlari din raion cu genericul ,,Management eficient-factor prioritar al implementării standardelor de calitate a instituției, CD,CM și îmbunătățirea rezultatelor școlare”.
Începând din holul gimnaziului se simte căldura,sârguința cu care activează cadrele didactice, conduse de Buceațchi Maria,o manageră caracterizată prin responsabilitate, perseverență, tact omenesc, plină de optimism, care cu dăruire și înalt profesionalism insuflă colectivului pe care-l conduce dragostea de tot ce e frumos.
În cadrul prezentării ,,Cărții de vizită”a instituției, doamna directoare împreună cu elevii ne-au convins că numai prin muncă ajungi la succes.Ne-au familiarizat cu datele prioritare din activitățile instituției, cu performanțele elevilor , care au pus în valoare activitatea cadrelor didactice și a echipei manageriale.
Colectivul de profesori, binevoitori, ospitalieri colaborează strâns între ei și elevi. Competențele profesionale ale cadrelor didactice sunt racordate la schimbările din sistemul actual educațional. Acest lucru l-am observat în cadrul orelor demonstrative: matematica în clasa a III-a,științe în clasa a IV-a, biologia în clasa aVI-a, matematica în clasa a VII-a, istoria românilor și universală în clasa a VIII-a, educația fizică în clasa a IX-a-susținute respectiv de: Zubatîi Ala, Viorica Chisaru, Cumpătă Liliana, Cabina Iulia, Marcoci Lilia, Viziru Ion.
Activitățile didactice au fost proiectate din perspectiva implicării elevilor în calitate de subiecți ai educației. Au fost asigurate condiții organizatorice și metodice de realizare a obiectivelor preconizate. Valențele educaționale au fost valorificate din perspectiva utilizării cunoștințelor în situații cotidiene.
Toate orele demonstrative au fost apreciate cu calificativul,,Foarte bine”.
Trayningul cu un subiect foarte actual,,Monitorizarea și evaluarea etapei de bază a procesului de asigurare a calității educației”a fost promovat de M.Buceațchi. În cadrul trayningului s-au abordat următoarele idei:
Ce include educația de calitate?
Ce este o școală de calitate?
Directorii au acumulat informații utile cu privire la asigurarea calității educației.
Atelierul a continuat cu activitatea extracurriculară ,,Pe aripi de dor, la sărbători intră-n țară colindul”.Ghidați de profesoara de limba și literatura română-Moraru Ana și directorul adjunct pentru educație Belous Elena, elevii ne-au creat o atmosferă de sărbătoare și ne-au dus cu gândul la obiceiurile și tradițiile de Anul Nou și Crăciun.
Rosca Ion – seful CMR a multumit elevilor pentru minunatele clipe daruite, evidențiind gradul lor de pregatire, astfel apreciind la justa valoare munca zi de zi a profesorilor. A multumit gazdei pentru promovarea schimbului de experienta cu privire la problema abordata, evidențiind rolul monitorizării și evaluării în asigurarea calității educației.

Raisa Razlog,Directorul IP Gimnaziul Mărinești