DISTRIBUIȚI

Creștinii ortodocși, care respectă sărbătorile bisericești conform calendarului vechi, îi vor SĂRBĂTORI, OMAGIA marți, 21 noiembrie pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Aceasta este ultima mare sărbătoare înainte de Postul Nașterii Domnului. Blagocinul raionului, Maxim GUZUN, a specificat că în această zi creștinii sunt așteptați în biserici la rugăciune, în special cei care poartă numele Sfinților Arhangheli și cei care prăznuiesc hramul casei în această zi.

„Arhanghelii au misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi prorocirile cele mai înalte îngerilor și, prin ei, oamenilor. Aceștea sunt cei care înmulțesc sfânta credință între oameni luminând înaintea lor cu lumina Sfintei Evanghelii. Arhanghelii Mihail și Gavril fac parte din ceata îngerilor, care sunt apropiați și slujitori oamenilor. În trecut, în sâmbăta dinaintea Sf. Arhangheli, se făceau praznice în amintirea celor răposați. De asemenea, finii obișnuiau să meargă la nași cu colăcei, rămănând ca la Crăciun să le ducă colaci mari.
Arhanghelul Mihail semnifică „puterea lui Dumnezeu” și este voievodul oștrilor cerești. Este cel dintâi dintre îngerii păzitori, care s-au luptat pentru adevăr. El poartă sabie de foc și are misiunea de a păzi legea lui Dumnezeu și de a birui puterea vrăjmașilor. Cea mai răspândidtă credință populară cu privire la Arhanghelul Mihail este aceea în care el împreună cu Arhanghelul Gavril, ca cei mai mari între îngeri ce există, păzesc oamenii pe parcursul întregii lor vieți.
Arhanghelul Gavril semnifică „bărbat Dumnezeu” și este considerat mesagerul veștilor bune, acelora de bucurie, are misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari dumnezeești. El a fost ales și trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria din Nazaret să-i vestească taina mare a întrupării Domnului. El a vestit și a pus nume Sf. Ioan Botezătorul, el a dus vestea păstorilor că în Betleem s-a născut Mesia. El a cântat cel dintâi „ Slavă întru Cel de Sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.” Sf. Gavril ocroteștepe fecioare, acoperă pe mame, păzește pe prunci, duce rugăciunile cele fierbinți la Dumnezeu și aduce înapoi împlinirea cererilor.”
Din slavonă Mihail înseamnă „cine este ca Dumnezeu”, Gavril înseamnă„ bărbat Dumnezeu”, iar cuvântul Arhanghel înseamnă înger. În raion avem biserici cu Hramul Sf. Arhangheli, precum și numeroși credincioși care le poartă numele.
Sărbători fericite!