DISTRIBUIȚI

În perioada iunie-Octombrie 2021 La Biblioteca Publică ,,Mîndreşti,, s-a desfăşurat o campanie de promovare a educaţie pentru media în comunitate, proiectul susţinut de ERIM Europe, cu participarea a peste 50 persoane de diferite vârste. Participanţii au înţeles că Educaţia media urmăreşte dezvoltarea unei culturi mediatice:

Olga Ropot, una din participante a fost de părere că instruirile au schimbat mentalități:
”Au participat la studiere şi însuşirea tehnicilor de dezvoltare a gîndirii critice, tehnicii energizante ce aveau scop dezvoltarea atenţiei, cunoaşterea colegilor. Vorbind despre libertatea mass-mediei, trebuie să amintim că aceasta este unul dintre cele mai vechi drepturi constituționale ale cetățenilor. Pentru prima dată, acest termen se regăsește în „Declarația franceză a drepturilor omului și ale cetățeanului” din 1789, care prevedea dreptul de a fonda liber mijloace mass-media, de a publica articole, precum și interzicea cenzura”, a menționat dumneaiei.

Elena Eșanu crede că activitatea semnifică de fapt a doua alfabetizare:
În urma activităților realizate s-a creat o imagine reală a informării la nivel local. În rezultat, am putut motiva un anume contingent de cetățeni de a schimba unele surse de informare. Omul ar vrea, ar putea să caute adevărul. Un cetățean informat este greu de manipulat, greu de îngenuncheat. Această educație pentru media este un suport pentru mediul rural în ceea ce privește credibilitatea mass-media. Dacă am reușit să atingem coardele dureroase, poate reușim să mobilizăm mai multă lume de a interveni și acționa democratic. Ne dorim o localitate informată, iar acest lucru poate fi posibil doar prin implicare.

Continuarea citiți în n.49 din 3 decembrie 2021