Educăm prin muzică

Educăm prin muzică

89
DISTRIBUIȚI

Profesorii de educaţia muzicală din instituţiile preuniversitare din raion au avut prilejul de a participa la un atelier de formare continuă, promovat de Gimnaziul „Valentin Mereniuc” din Bilicenii Vechi. Atât profesoara, care a promovat lecţia demonstrativă şi activitatea extracurriculară, cât şi echipa managerială a acestei instituţii au demonstrat că educaţia muzicală este pentru ei şi va rămâne,ca şi muzica o artă, de a ţine în palmă sufletul copilului.
În palme a fost ţinut şi sufletul participanţilor la acest training, atât de interesante şi pline de har pedagogic şi muzical au fost activităţile.
Am preluat o experienţă nouă, ceva ce nicăieri niciodată în anii de experienţă nu am trăit şi nu am văzut. Tânara directoare Natalia VIZIR s-a manifestat ca o gazdă de excepţie, ghid şi călăuză. Tânăra profesoară Mariana POPUŞOI s-a încadrat cu mult har pedagogic în subiectul atelierului prin lecţia demonstrativă „Melodii populare noi”, în clasa IV. Am savurat plăcerea de a fi observatori. Ni s-a coborât sufletul în palme când am văzut toţi elevii clasei echipaţi în costume populare, cât de importantă este profesoara în a-i educa prin muzică, tradiţie populară. Tot ea ne-a deschis uşa unei activităţi extracurriculare „Toamna –capodoperă a artelor”, de o înaltă ţinută profesională. Tot sub acompaniementul acestei profesoare a evoluat corul , interpreţii, dansatorii. O lecţie şi o activitate extracuriculară, plină de mişcare şi muzică, fără teorie muzicală obositoare, dar totodată mult instructivă şi educativă.
Ne-a încadrat şi pe noi, participanţii. La sfârşitul trainingului am interpretat tangoul profesorului.
În momentul debrifării lucrului mi-am zis că în 32 de ani de muncă în domeniul educaţiei muzicale, o lecţie mai desăvârşită nu am trăit, nu am asistat, nici nu am predat. I-am pus profesoarei o notă supremă de bravo! Asemeni şi echipei manageriale a gimnaziului, că au asemenea cadre tinere, le stiu a păstra, a le aprecia pentru a se dărui educaţiei muzicale. Dacă Ion ROŞCA, şeful Centrului Metodic a apreciat că pe profesoare asemeni Marianei POPUŞOI le aşteaptă scaunul la Direcţia Educaţie, noi, cei ce am asistat, suntem siguri că ea va reuşi oriunde în domeniul educaţional, dacă ştie supremul în educaţie: a ţine în palme sufletul copilului pe care-l învaţă.
Claudia JITARIUC, profesoară de educaţie muzicală la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”