DISTRIBUIȚI

    Oficial, din anul 2000, a fost istituită sărbătoarea profesională „Ziua Arhitectului” care se marchează în prima zi de luni a lunii octombrie. Cu acastă ocazie i-am solicitat un interviu arhitectului – șef, președintelui Consiliului Arhitectural – Urbanistic al raionului Sângerei, Atatolie GÎSCĂ.
– Stimate Anatolie GÎSCĂ, care sunt atribuțiile de bază ale membrilor Consiliului în fruntea căruia Vă aflați?
„Consiliului Arhitectural-Urbanistic este un organ consultativ, constituit pe lîngă organele locale de arhitectură și urbanism din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul doi, în scopul examinării colegiale a chestiunilor privind amplasamentele obiectivelor și amenajărilor, a soluțiilor arhitecturale, urbanistice și tehnice vizând obiectele arhitecturale de o importanță deosebită locală, își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și Regulamentul aprobat.
Atribuțiile de bază țin de examinarea și elaborarea recomandărilor pe următoarele direcții: dezvoltarea de perspectivă a unității administrative – teritoriale; perfecționarea sistemului de localități; proiectarea obiectivelor importante și celor amplasate în zonele istorice, centrale și alte zone speciale ale localităților; soluționarea amplasamentelor obiectivelor pentru localitățile care nu dispun de documentație de urbanism și amenajare a teritoriului, a obiectelor care prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unui plan urbanistic detailat.
Sarcina principală este de a fundamenta decizia pentru amplasare și determinarea soluției spațial – planimetrice a obiectelor sociale și publice în localitățile din teritoriul administrat care au un rol consultativ pentru arhitectul – șef și sunt recomandate pentru executare de către beneficiarii investitori și proiectanți.
La acest capitol pot menționa, că raionul Sângerei e o așezare foarte frumoasă, pitorească, dar care urmează a fi renovată în viitor cu un complex arhitectural nou, cu o rețea de construcții social culturale și agroindustriale, cu drumuri, străzi moderne, într-un cuvânt cu o infrastructură dezvoltată. Avem în orașele Sângerei și Biruința case cu multe nivele care necesită investiții de renovare a aspectului exterior, întreprinderi cu edificii administrative noi, parcuri, scuare, case particulare de o rară frumusețe, locuri pitorești cu zone turistice etc. Prin urmare raionul nostru are toate premizele de a se dezvolta, de a-și înnoi aspectul estetic. ”
– Paremi-se că statul, nu prea alocă mijloace financiare pentru a acorda prioritate construcției de spații locative, a caselor cu multe nivele?
„Pe parcursul ultimilor ani în raion au fost repartizate mai multe sectoare pentru construcția caselor individuale de lociut cum ar fi primăriile: Pepeni, Prepelița, Sângereii Noi. Case individuale de locuit de invidiat, avem în toate cele patru extremități ale raionului. Este adevărat, că în ultimii ani, construcțiilor de spații locative cu multe nivele nu se acordă atenția cuvenită din partea statului, dar necătînd la crizele financiare, din investițiile europene, cu suportul Consiliului raional, anul trecut în or. Sângerei, a fost dat în expluatare un bloc locativ social cu 5 nivele 35 de apartamente. Primăria orașului Sângerei a acordat proprități la construcția unui bloc locativ cu 9 nivele, din investiții financiare proprietate privată, care este în stadiu de execuție. ”…

Mai departe puteți citi în ziarul numărul 35 din săptămâna aceasta