DISTRIBUIȚI

Direcția Ocupării Forței de Muncă Sângerei informează ,că în urma desfasurării procesului de achiziții în scolile profesionale, au fost desemnați câștigătorii și s-au incheiat contracte de formare profesională cu 11 prestatori de servicii pentru organizarea cursurilor de scurtă durată la 30 meserii.

Beneficiarii cursurilor de formare profesională sunt șomerii înregistrați la subdiviziunea teritorială. Se repartizează la cursurile de formare profesională șomerii a căror stare de sănătate le permite instruirea ocupației selectate pentru formare profesională în conformitate cu certificatul medical.La cursurile de calificare se directionează șomerii care nu dețin o calificare profesională,șomerii care déjà au o calificare profesională,cu scopul de a dezvolta sau completa cunoștintele ori competentele profesionale existente.
Conform art.32 alin.(8) din Lege, pentru formarea profesională a șomerilor se acoperă urmatoarele cheltuieli aferente:

1. cheltueli de instruire
2. cheltueli de cazare in proportie de 20 % din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent
3. cheltueli de transport(naveta) in cazul directionarii somerului la cursuri de formare profesionala in alta localitate
4. cheltueli pentru bursa
Persoanele care intrunesc condițiile specificate mai sus sunt așteptate la DOFM Sângerei pentru informații suplimentare la adresa: or.Sângerei str. Independenței, 136 . tel.0262-2-42-37,0262-2-46-87.
Ludmila Gherman, șefa Direcției Ocupării Forței de Muncă Sângerei