Despre noi…

Despre noi…

476
DISTRIBUIȚI

Arta supremă a profesorului este de trazzi bucuria exprimării creatoare și bucuria cunoșterii.” (Albert Einstein)

     Noi, profesorii, suntem cei care trebuie să facem alegerea: rămânem cum suntem sau schimbăm ceea ce nu este bine, sau achiziționăm tot ceeaa ce este nou.
Cu tărie cred că suntem exploratori, fiindcă încurajam elevii să se descopere, ajutându-i să realizeze performanțe la diverse obiecte de studiu. Avem un entuziasm incurabil nu doar în ceea ce privește cursurile pe care le ținem, ci cuprindem întreg procesul educațional.
   Încercăm să fim învățători/profesori, prin modificarea sau înlocuirea strategiilor, tehnicilor, inventând diverse combinații, adaptând predarea la diferite stiluri de învățare, prezentând un subiect din variate unghiuri de vedere facilitând înțelegerea.
În același timp suntem umaniști, critici cu noi înșine și absurditățile vieții, fără a fi cinici sau disperați. Ne autodezvăluim, astfel încât elevii să vadă voința, curajul și speranța în realizarea obiectivelor.
   Colaboratori, acordăm o mare valoare colegialității, împărtășind idei, implicăm părinți pentru a promova respectul în societate.
    Suntem idealiști, pentru că suntem convinși că fără ideal nu poate exista evoluție. Ne recunoaștem în fiecare elev amprenta și realizăm care a fost contribuția și influiența noastră în viețile lor.
    Elevul fiind un bio-mecanism, are nevoie de acel „tezaurizator”, care valorifică șa maxim ideile elevilor săi, utilizându-le în speța cu scopul de a îmbunătăți calitatea procesului de predare-învățăre.
    Încercăm să dezvoltăm responsabilitatea elevilor pentru actul de învățare și încrederea în propriile forțe.
    Situațiile problemă cu care ne confruntăm încercăm să le rezolvăm în mod constructiv, nicidecum utilizând puterea coercitivă, folosindu-ne de calitatea de consilieri educativi.
Datorită ritmului accelerat al evoluției lumii contemporane și a acumulării progresive de informații diverse, trebuie să fim pregătiți să abordăm programa prin toate metodele noi, pentru a echilibra cerințele în creștere și a forma competențe.
Copilului de azi trebuie să îi oferim șansa de a afla că „Atunci când deschidem cărțile, descoperim că avem aripi.” (Helen Hayes)
    În cadrul Conferinței raionale pedagogice cu genericul „Profesorul- agent al schimbării”, desfășurată la 23 august 2019, am avut tendința de valorifica experiențele dobândite de cadrele didactice și manageriale, în urma implicării în diferite activități școlare și extrașcolare, împletite cu alegerea unor strategii bine conturate și concret structurate, bazate pe valori comune, care să aibă ca finaliate un proces instructiv-educativ de calitate.
    Tema conferinței „Profesorul – agent al schimbării” a fost și este una de actualitate în condițiile în care se încearcă o îmbunătățire permanentă a procesului instructiv-educativ. Cercetările recente ale specialiştilor preocupaţi de sociologia educaţiei atrag atenţia asupra faptului că este necesar ca schimbările ce se produc în ritm alert la nivelul societăţii să se reflecte la nivelul sistemelor de educaţie, al claselor de elevi.
Este bine știut faptul că, trebuie să evoluăm permanent, să nu stăm pe loc, să căutăm mereu ferestre spre viitor, care să ne lumineze calea spre o viață nouă, mai ușoară, sănătoasă, mai liniștită și mai puternică. Profesorul prin dăruirea sa, este acela care formează oamenii de maine ai planetei, oamenii viitorului.
În secolu XXI, profesorul este un revoluționar, care știe că rolul său este unul dintre cele mai vitale pe pământ în păstrarea sanctității vieții și rezultatele ei firesc – elevația umanității.

Maria Bajura,
Șef Direcței Educație Sângerei