Cu prilejul Sărbătorii Naționale “Limba Noastră”

Cu prilejul Sărbătorii Naționale “Limba Noastră”

22
DISTRIBUIȚI

Dragi concetățeni,

Limba ce o vorbim este comoara cea mai de preț a oricărui popor, deoarece fiecare națiune se identifică prin ea, care reprezintă un indiciu al nivelului intelectual și al demnității naționale.

Pentru Republica Moldova, anul 1989 a fost cel al trezirii spiritului strămoșesc, căci anume atunci Marea Adunare Națională a înaintat un Apel Către Sesiunea Sovietului Suprem al RSS Moldovenești prin care se cerea adoptarea legilor “Cu privire la statutul limbii de stat a RSSM”, “Cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM” și “Cu privire la revenirea la grafia latină”, prezentând totodată, amendamente concrete și principiale la proiectele de legi. Acest exemplu al conaționalilor noștri reflectă perceperea a ceea ce este specific spațiului populat și aprecierea unuia din elementele ce ne identifică ca popor.

Dragi cetățeni, 31 August înseamnă pentru noi valorificarea simbolurilor naționale, deoarece odată cu Declarația de Independență, imnul, stema, drapelul și graiul au căpătat o caracteristică sfântă.

În această zi cu semnificație istorică, Vă aduc sincere felicitări, prosperare, înțelepciune și noi succese în procesul de dezvoltare și consolidare a raionului Sângerei. Cele mai sacre valori ale acestui neam nu și-ar avea rostul fără limba română, de aceea scopul nostru comun este de a cinsti graiul matern, a-l păstra și transmite cu sfințenie generațiilor viitoare.

Cu deosebită considerație, Grigore Corcodel, Președintele raionului Sângerei