DISTRIBUIȚI
În poză: echipa de învingători împreună cu conducătorul S. MEREUȚĂ

Zilele trecute s-a desfăşurat Festivalul –concurs cu genericul „Două inimi gemene”, în memoria lui ION şi DOINA ALDEA-TEODOROVICI, etapa raională, ediţia anului 2019. Finaliştii etapei locale, interpreţi de muzică uşoară, prin cântecele propuse în scenă, au promovat creaţia marilor artişti ai neamului şi au demonstrat talentul interpretativ. Cei mai buni dintre ei au fost remuneraţi cu premii băneşti şi Diplome de Laureaţi.

Festivalul a avut loc în incinta Casei de Cultură ,,Nicolae Iorga,” fiind organizat de Secţia de Cultură a Consiliului Raional. Potrivit directorului,Valeriu RUSU, care este şi iniţiatorul concursului – dedicaţie:,, Festivalul este la a VIII-a ediţie şi de fiecare dată îşi propune drept obiectiv lansarea şi promovarea formaţiilor şi interpreţilor individuali în domeniul muzicii uşoare , cât şi cunoaşterea şi valorificarea pieselor muzicale ale interpreţilor ION şi DOINA ALDEA-TEODOROVICI. În cadrul concursului şi-au manifestat talentul şi dragostea faţă de creaţia artiştilor-martiri trei categorii de participanţi: copii până la 9 ani, 10-14 ani şi 15-18 ani. În total au participat 25 de concurenţi, susţinuţi de conducătorii artistici, şefii căminelor culturale, cât şi de părinţi.Capacităţile lor profesionale de interpretare au fost apreciate de către un grup de experţi, care au urmărit inclusiv respectarea condiţiilor regulamentului concursului- evaluarea fiecărui interpret să conţină obligatoriu o piesă muzicală din repertoriul artiştilor comemoraţi”.
Etapa raională a strălucit prin voci superbe şi mesaj patriotic pătrunzător, exprimat cu pasiune şi dulci fiori. Participanţii au demonstrat că nu doar posedă voci de interpreţi, dar cunosc că marii artişti prin creaţia lor au deşteptat neamul, au trezit conştiinţa naţională, muzica lor fiind o refacere a lumii. Prin ei şi moştenirea lăsată , exponenţii generaţilor tinere se simt acasă,în spaţiul românesc. Prin cântecelor lor, artiştii-martiri şi-au manifestat dragostea de neam, luptând pentru independenţa ţării, scrisul latin şi pentru limba română. Patrioţi fără egal,ei au deschis porţile pentru cuprinderea spaţiului românesc de către basarabeni şi au avut curajul să facă acest lucru în anii de începuturi a constituirii Moldovei independente, cei mai grei pentru manifestarea acestor idealuri:1988- 1991. Festivalul a căpătat culorile şi accentele creaţiei valorificate a artiştilor din cetatea veşniciei, demonstrând că oricând sunt vii printre noi.

continuarea o puteți găsi în ziarul numărul 11 al acestei săptămâni