DISTRIBUIȚI
În poză: conversații în cadrul trainingului

Prin implicarea activă a Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică (SAPP), la Sângerei a fost organizat un training pentru depăşirea barierilor incluziunii, cu genericul „Dizabilitatea nu e mereu vizibilă”. Punctul cheie în agenda de lucru a întrunirii a fost analiza situaţiei copiilor cu dizabilităţi severe şi accentuate din raionul nostru, făcută în baza unei cercetări prin Proiectul „Suport pentru incluziunea educaţională a copiilor cu dizabilităţi severe din raion”, finanţat de UNICEF Moldova.

Programul de lucru al training-ului a avut loc în sala de conferinţe a Consiliului Raional. Lucrul în cadrul şedinţei a început prin mesajele de susţinere a proiectului în cauză de către vicepreşedintele raionului Mihail BÎRSAN, reprezentanta CRA Virginia RUSNAC, coordonatoarea programe UNICEF Ludmila LEFFTER. În mesajele exprimate a fost accentuat faptul că proiectul la care este parte şi raionul nostru, presupune sprijin pentru specialişti, părinţi şi îngrijitorii copiilor cu dizabilităţi.Totodată proiectul va asigura asistarea şi monitorizarea fiecărui caz în parte, instruiri pentru familii şi specialişti locali. După cum s-a afirmat pe parcursul întâlnirii, „intenţiile sunt ca susţinerea şi reabilitarea copiilor cu nevoi speciale să continue şi după finalizarea proiectului”, a specificat în mesajul său, Ludmila LEFFTER.
Situaţia copiilor cu dizabilităţi severe şi accentuate din raion a fost determinată în baza unui studiu, efectuat prin proiectul în cauză. Rezultatele acestui studiu, cu constatări prealabile au fost prezentate de sociologul Veaceslav BÂTRINESCU, asistat în şedinţa training-ului de Viorica COJOCARU, specialistă în domeniul Educaţiei incluzive. Întrucât s-a constatat faptul că raionul nostru este considerat unul dintre cele care au nevoie de susţinere în incluziune, conform indicelui calculat periodic de Guvernul Repulicii Moldova şi Agenţiile ONU.
În calitatea sa de şefă a Serviciului SAP din cadrul Direcţiei Educaţie Sângerei, Marina BANARU împreună cu echipa de specialişti ai serviciului dat s-a inclus în realizarea acestui proiect şi oferă tot sprijinul în implementare.