DISTRIBUIȚI
În poză: Victor ZAHARIA, Victoria GOLBAN, Nelly SECRIERU, Maria HUZUN

Prin mai multe eforturi comune în raion se înscriu tendinţe de intervenţii promte în cazul copiilor aflaţi în conflict cu legea. Pentru cooperarea şi eficientizarea acestor practici de reducere a delicvenţei juvenile, Institutul de Reforme Penale propune un mecanism local, de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale.
Vera TABARCEA
Acest mecanism a fost discutat în cadrul unui eveniment cu genericul „Mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale în raionul Sângerei”. Activitatea de lansare a proiectului vizat a avut loc în incinta Consiliului Raional, în sala de conferinţe. La discuţii au participat factorii implicaţi în practicile de protejare a copiilor şi de prevenire a delicvenţei juvenile: reprezentanţi ai Asistenţei Sociale şi Protecţie a Familiei, Inspectoratului Raional de Poliţie, Judecătoriei, Procuraturii, serviciilor educaţionale, specialişti din domeniul psihopedagogic din cadrul Direcţiei Educaţie, psihologi.
Potrivit lui Victor ZAHARIA, moderator, directorul Institutului de Reforme Penale: „Institutul nostru împreună cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) Moldova, optează pentru promovarea acestui mecanism pe care l-am numit de dejudiciarizare în Republica Moldova. Este o activitate realizată în cadrul proiectului„Asigurarea unei intervenţii promte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire şi colaborare intersectorială în 5 raioane ale ţării, inclusiv Sângerei”.
Participanţii la masa rotundă au aceptat cu multă deschidere mecanismul propus. Fiecare dintre ei au expus că şi până la această propunere de implementare a practicii intersectoriale, fiecare se implica în prevenirea delicvenţei juvenile şi protejarea copiilor, doar că eforturile nu erau în comun. Acum implementând acest mecanism ei îşi vor cumula eforturile în cadrul unui grup de lucru şi vor asigura o intervenţie mai promtă şi mai specializată în cazul copiilor în conflict cu legea.