DISTRIBUIȚI

Primăria Izvoare anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției vacante la instituția de educație timpurie, grădinița „Izvoraș” din satul Izvoare, raionul Sângerei.

Condiții de participare:
Deține cetățenia R. Moldova, studii superioare universitare, vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 de ani, cunoașterea limbii române, este aptă de muncă din punct de vedere medical,( fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției; nu are antecedente penale, nu a fost concediată în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1) lit.(1), m și n. din Codul Muncii.
Persoanele interesate vor prezenta la Primăria comunei Izvoare, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice, din ziua publicării avizului, următoarele acte de participare:
– cerere de înscriere la concurs, conform modelului specificat în anexa nr.1 a Regulamentului:
Copia actului de identitate
– copia actelor de studii,
– copia actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului
– certificatul medical din care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic ,eliberat de medicul de familie, neuropsihic pentru exercitarea funcției, eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog;
– cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere,
– proiectul planului de dezvoltare pentru 5 ani,
Cuprinsul dosarului în două exemplare va fi prezentat la adresa:
Primăria comunei Izvoare , satul izvoare, primarul comunei, Clipca Nadejda.
Tel fix:: 026238447, 026238448 sau tel. mob:0684014, mail: prim.izvoare@mail.ru.

 


 

Primăria comunei Chișcăreni, anunță concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (preceptor fiscal) în cadrul primăriei comunei Chișcăreni, raionul Sângerei.

Condiţii de bază pentru participare la concurs:
– Studii superioare sau medii speciale;
– Deţinerea cetăţeniei R.Moldova cu viză de domiciliu în teritoriul primăriei;
– Posedarea limbii de stat;
– Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului de pensie pentru limită de vârstă:
– Capacitate deplină de exerciţiu;
– Experienţă profesională de minimum 2 ani în domeniu sau conform studiilor obţinute;
– Apt din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
– Abilităţi de lucru la computer.

Sarcini de bază:
– Colectarea impozitelor de la persoanele fizice din teritoriul primăriei.
-Candidaţii vor depune dosarul de concurs în termen de 20 zile calendaristice după publicarea avizului, la Primăria Chișcăreni, care va conţine următoarele acte:
-Curriculum Vitae de model Europass;
-formularul de participare ;
-originalul/copia buletinului de identitate ;
-originalul/copia, diplomei de studii superioare ;
-originalul/copia carnetului de muncă;
-certificatul medical;
-cazierul judiciar;
*Pentru informații suplimentare tel.0(262)55-1-36 sau mob. 067116754


 

Primăria satului Ordășei raionul Telenești anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Centrului Comunitar de Dezvoltare Timpurie.

Cerințe specifice – Studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licență , pregătire managerială ,experiență profesională , abilitati de lucru în echipă
Abilitati de comunicare si organizare, intuiție, imaginatie în rezolvarea unor situații neprevăzute , rapiditate în gandire și în luarea deciziilor
Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin email sau personal.
Data limită de depunere a dosarelor – 27.04.2022, ora 17.00
Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea
documentelor :
Sava Ana – secretar al Consiliului Local
Telefon : 0258-68-5-10 ; 69978382
Primarul satului Ordășei A. Moldovanu