DISTRIBUIȚI

Primaria com.Chițcanii Vechi, raionul Telenești anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al grădiniței de copii din s.Chițcanii Vechi.
Relații la telefon: 0258/76236; 0258/76238


Primăria Izvoare anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției vacante la instituția de educație timpurie, grădinița „Izvoraș” din satul Izvoare, raionul Sângerei.
Condiții de participare:

Deține cetățenia R. Moldova, studii superioare universitare, vechime în activitatea didactică de cel puțin t 3 ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 de ani, cunoașterea limbii române, este aptă de muncă din punct de vedere medical,( fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției; nu are antecedente penale, nu a fost concediată în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1) lit.(1), m și n. din Codul Muncii.

Persoanele interesate vor prezenta la Primăria comunei Izvoare, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice, din ziua publicării avizului, următoarele acte de participare:
– cerere de înscriere la concurs, conform modelului specificat în anexa nr.1 a Regulamentului:
Copia actului de identitate
– copia actelor de studii,
– copia actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului
– certificatul medical din care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic ,eliberat de medicul de familie, neuropsihic pentru exercitarea funcției, eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog;
– cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere,
– proiectul planului de dezvoltare pentru 5 ani,
Cuprinsul dosarului în două exemplare va fi prezentat la adresa:
Primăria comunei Izvoare , satul izvoare, primarul comunei, Clipca Nadejda.
Tel fix:: 026238447, 026238448 sau tel. mob:0684014,mail: prim.izvoare@mail.ru.