DISTRIBUIȚI

Consiliul raional Sângerei anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
Specialist principal, Serviciul Tineret și Sport
Cerinţe specifice:
– 1 an de experienţă profesională în domeniu;
– abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, navigare Internet, powerpoint);
– studii: superioare și /sau masterat în domeniul pedagogic/social/sport/administrație publică;
1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
3. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice, începând cu data de 01.06.2022 până la data de 20.06.2022 (inclusiv), următoarele documente:
• formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
• cazierul judiciar;
• certificatul medical;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.
Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul. Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sângerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane) Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: serviculjuridic@gmail.com.
Teodor DONOS, Șef, Secția Juridică și Resurse
Umane


 

Consiliul raional Sângerei anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
Specialist principal, Serviciul Financiar
Cerinţe specifice:
– 1 an de experienţă profesională în domeniu;
– abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, navigare Internet, powerpoint);
– studii: superioare și /sau masterat în domeniul pedagogic/social/sport/administrație publică;
1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
3. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice, începând cu data de 01.06.2022 până la data de 20.06.2022 (inclusiv), următoarele documente:
• formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
• cazierul judiciar;
• certificatul medical;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.
Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul. Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane) Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: serviculjuridic@gmail.com.
Teodor DONOS, Șef, Secția Juridică și Resurse
Umane


 

Consiliul raional Sângerei anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
Specialist superior, Secția Juridică și Resurse Umane
Cerinţe specifice:
– 1 an de experienţă profesională în domeniu;
– abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, navigare Internet, powerpoint);
– studii: superioare și /sau masterat în domeniul pedagogic/social/sport/administrație publică;
1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
3. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice, începând cu data de 01.06.2022 până la data de 20.06.2022 (inclusiv), următoarele documente:
• formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
• cazierul judiciar;
• certificatul medical;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.
Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.
Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)
Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: serviculjuridic@gmail.com.
Teodor DONOS, Șef, Secția Juridică și Resurse
Umane


 

Consiliul raional Sângerei anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
Specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane
Cerinţe specifice:
– 1 an de experienţă profesională în domeniu;
– abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, navigare Internet, powerpoint);
– studii: superioare și /sau masterat în domeniul pedagogic/social/sport/administrație publică;
1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
3. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice, începând cu data de 01.06.2022 până la data de 20.06.2022 (inclusiv), următoarele documente:
• formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
• cazierul judiciar;
• certificatul medical;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor. Concursul va avea loc în cadrul Consiliului Raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.
Actele vor fi depuse la Consiliul Raional Sângerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane) Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: serviculjuridic@gmail.com.
Teodor DONOS, Șef, Secția Juridică și Resurse
Umane


 

Primăria Codrul-nou anunță concurs
pentru ocuparea funcției de director al grădiniței de copii.
Relații la tel. 0258/69-2011
E-mail: primaria.codrunou@gmail.com