CONCURS

CONCURS

59
DISTRIBUIȚI

 Primăria comunei Pepeni anunță concurs repetat  pentru ocuparea funcției de director al  IET   ,,Prichindel” din s. Răzălăi, Sângerei..

Candidații pentru ocuparea funcției depun personal sau prin reprezentant la primăria comunei Pepeni, prin posta sau prin e-mail, în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general;

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

6) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;

7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul necrolog), pentru exercitarea funcției;

8) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Actele vor fi depuse la Primăria comunei Pepeni, biroul secretarului Consiliului Comunal        Informații suplimentare la tel: 0262 42396