DISTRIBUIȚI

Primăria or.Biruința, rn.Sângerei anunță petrecerea concursului pentru suplinirea funcției temporar vacante de specialist pentru Reglementarea Regimului Funciar, pe perioadă determinată (pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani (28.07.2024).

Criterii de selectare:
– Studii superioare;
– Experiență de lucru;
– Vechimea în muncă nu mai puțin de 1 an;
– Cunoașterea calculatorului;
– Posedarea limbii de stat.

Actele necesare:
– Cererea de participare;
– CV-ul;
– Formularul de participare;
– Copia actelor de studii;
– Copia buletinului;
– Certificatul medical;
Setul de documente se va depune la secretarul consiliului or.Biruința, până la data de 27 aprilie 2022 ora 16:00. Pentru detalii formați: 026230773.
Concursul pentru suplinirea funcției vacante va avea loc în incinta primăriei la data de 3 mai 2022, ora 14:00.
RUSU Valentina, Primara or.Biruința