DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Brânzeni- Vechi din raionul Telenești, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de șef al grădiniței din satul Brânzenii- Vechi. Relații la tel. 0 258 70 2 36; 0 698 43 218.
Administrația primăriei


Primaria comunei Tambula, anunfa concurs pentru suplinirea funcției vacante de perceptor fiscal.

Criterii de selectare:
– Studii medii de specialitate
– Experienta in munca nu mai pupn de trei ani
– Cunoa§terea PC
– Posedarea limbii de Stat
Documentele necesare:
– Cererea de participare;
– Formula! de participare (CV-ul participantului);
– Copia actului de studii;
– Carnet de munca;
– Certificat medical.
Depunerea pachetului de documente: Primaria comunei Tambula, raion
Singerei.
Telefoane de contact: 0262-31761; 0262-31719