DISTRIBUIȚI
În poză: participanții la activitatea de comemorare

    În ziua de 6 iulie curent s-au împlinit 68 de ani de la cel mai mare val de deportări din Basarabia.
Cu această ocazie în sala de şedinţe a Consiliului raional a avut loc o activitate de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. Au fost prezenţi vicepreşedinţii raionului Mihai BÎRSANU şi Ivan CEBOTARI, şefii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional, ai serviciilor desconcentrate, colaboratori ai secţiei cultură etc. Manifestaţia a fost moderată de către şeful Secţiei Cultură Valeriu RUSU.

Asistenţa a păstrat un minut de reculegere în memoria celor care au rămas pentru totdeauna în pământul Siberiei de gheaţă, unde au fost deportaţi.
Potrivit vicepreşedintelui raionului Mihai BÎRSAN, 11.293 de familii de basarabeni, cu un număr total de 35.050 de persoane, au fost deportate în regiuni din Siberia, Extremul Orient şi Kazahstan. Au fost deportați pentru că erau floarea neamului și își iubeau țara.
În discursul său,Valeriu RUSU, a menţionat că ziua de 6 iulie este una tragică pentru neamul nostru şi că acest adevăr trebuie spus ca să rămână în memoria tuturora.
În faţa celor prezenţi a luat cuvântul membrul Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română Tadeu NAGACEVSCHI, autorul cărţii „Memorialul Suferinţei” – despre deportările cetăţenilor din raion.
Utilizând fapte şi nume concrete, cât şi materiale din arhivă –procese verbale ale şedinţelor sovietelor săteşti, la care erau categorisite familiile de „culaci ” şi întocmite listele celor ce urmau să fie deportaţi, domnia sa a evocat acele evenimente, care au constituit o pagină tragică în destinul poporului moldav.
S-a produs o fărădelege strigătoare la cer, când oameni nevinovaţi, fără nici o judecată, fără dreptul la apărare erau ridicaţi noaptea din aşternut şi duşi în vagoane pentru vite la capătul lumii, de unde mulţi nu s-au mai întors. Deportările staliniste au condus la stagnarea pe o perioadă îndelungată de timp a dezvoltării economice, sociale, spirituale a Moldovei la modificarea genofondului, a structurii populaţiei, consecinţele fiind simţite până-n ziua de azi. Generaţiile actuale şi cele viitoare trebuie să cunoască istoria adevărată şi toţi împreună să veghem ca asemenea tragedie să nu se mai repete, a conchis Tadeu NAGACEVSCHI.