CITAȚIE PUBLICĂ

CITAȚIE PUBLICĂ

40
DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți cu sediul în or. Sângerei, în conformitate cu art. 108 CPC RM, solicită prezentarea pârâtului, Chiorescu Vladimir ( cu ultimul domiciliu cunoscut în raionul Sângerei, satul Coșcodeni) pentru 24 august 2022, ora 09.00 în ședință judiciară ( strada Testimițeanu nr.4, biroul 14 or. Sângerei) pe cauza civilă la cererea de chemare în judecată de către Chiorescu Olesea împotriva lui Chiorescu Vladimir privind desfacerea căsătorie4i, stabilirea domiciliului copilului minor.

În caz de neprezentă cauza va fi examinată în lipsa Dumneavoastră.

Judecător, Adrian  Clevada