CITAȚIE PUBLICĂ REPETATĂ

CITAȚIE PUBLICĂ REPETATĂ

18
DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți cu sediul în orașul Sângerei, în conformitate cu art.108 C.P.C.R.M. solicită prezentarea pârâtului Locoman Teodor Andrei, domiciliat în raionul Sângerei, satul Pepeni și pârâtului Găină Gheorghe Anatolie, domiciliat în raionul Sângerei, satul Bălășești pentru data de 15.02.2023, ora 11.30la ședință judiciară (str. Testimițeanu nr.4, biroul 7 or. Sângerei)pe caua civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de către Porcireanu Victor către Locoman Teodor și Găină Gheorghe privind încasarea prejudiciului material și moral.

În caz că nu vă prezentați examinarea cauzei va avea loc în lipsa Dvs.

Președintele ședinței ,judecător, Iurie Malcoci