Citație Publică

Citație Publică

15
DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, în conformitate cu art. 108 CPC RM, solicită prezentarea lui CATELEA Vasilie, anul nașterii 23. 03 1991 cu ultimul domiciliu în raionul Sângerei, satul Ciuciuieni în calitate de pârât la ședința judiciară stabilită pentru data de 21 septembrie 2023, ora 09.30 în biroul 15, strada Testimițanu nr.4, orașul Sângerei, ( incinta Judecătoriei Bălți, sediul Sângerei) pe cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Andrieș Vera, împotriva lui CATELEA Vasile, cu privire la desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copiilor minori și  încasarea pensiei de întreținere a copiilor minori.

În caz de neprezenta cauza va fi examinată în lipsa pârâtului.