CITAȚIE PUBLICĂ

CITAȚIE PUBLICĂ

28
DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, în conformitate cu art. 108 CPC RM, solicită prezentarea pârâtului Paladuța Ion, domiciliat în orașul Sângerei, str. Testimițeanu nr. 4, biroul 10) pe cauza civilă depusă de Paladuța Mihaela Ion către Paladuța Ion despre desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului minor și încasarea pensiei alimentare.

În caz de neprezență cauza va fi examinată în lipsa DVS.