DISTRIBUIȚI

Democrația a fost și rămâne cea mai acceptată formă de guvernare, capabilă să asigure drepturile și libertățile cetățenilor, precum și reprezentarea lor. Principiul participării, fiind cel esențial și democratic, presupune nu doar implicarea cetățenilor în procesul de adoptare a deciziilor, ci și sporirea contribuției lor la soluționarea problemelor comunităților locale și ale statului.
Grație eforturilor echipei manageriale a Asociației Expert Forum (EFOR) din România, în perioada 26-30 octombrie 2019 la Sinaia a fost organizată Școala pentru Democrație. Trainingul a fost axat pe metode nonformale de învățare; sesiuni despre concepte-cheie legate de democrație și stat de drept; de infomare și alegeri; activități practice de înțelegere a mecanismelor participative și a cetățeniei active; sesiuni de pregătire a unor proiecte civice etc.
Împreună cu încă 17 cadre didactice din învățământul preuniversitar, selectate din diferite localități ale Republicii Moldova, în cadrul acestei școli am făcut schimb de experiență profesională și bune practici, precum și am beneficiat de un bogat și valoros suport informațional, privind extinderea orizontului cognitiv și preluarea unor noi tehnici și metode de predare.
Moderatorii ne-au oferit posibilitatea să participăm atât individual, cât și în echipe la diverse activități nonformale, extrem de interesante și relevante. Am avut parte de o agendă complexă și extinsă, multitudinea faptelor realizate copleșindu-ne printr-un sentiment nemaipomenit de împlinire. Comunicând și interacționând, am achiziționat noi cunoștințe și ne-am format competențe și abilități profesionale inedite, iar portofoliul nostru a fost completat cu o serie de produse didactice.
Tema centrală a trainingului a fost educația nonformală , din acest considerent majoritatea activităților derulate au implicat utilizarea metodelor de acest gen , fiind orientate spre înțelegerea proceselor democratice și extinderiii orizontului în domeniul dat. Împreună cu colegii, am constatat că practicând educația nonformală în procesul instructiv-educativ, putem obține rezultate impresionante, cu un impact pozitiv pentru elevi (dezvoltarea spiritului civic și a gradului de participare), cadrele didactice și comunitate.
Organizatorii și formatorii s-au străduit să diversifice programul de activitate al școlii, încât să avem posibilitatea de a vizita, ba chiar de a explora Sinaia- oraş cu cele unsprezece monumente istorice de arhitectură de interes național, precum ar fi: Cazinoul Sinaia, Hotelul Caraiman, ansamblul gării Sinaia, casa istoricului Nicolae Iorga, casa compozitorului George Enescu, mănăstirea Sinaia ş.a. În acest sens a fost organizată „vânătoarea arhitecturală», care a constat în identificarea și fotografierea celor mai interesante edificii, care marchează istoria Sinaiei, în special, și a României, în general. De asemenea, am avut posibilitatea să discutăm cu locuitori ai oraşului despre istorie, personalități, edificii și realizări ale administrației publice locale.
Am rămas impresionați de vizita la Castelul Peleş, reședința de vară a regilor României. Aici am luat cunoștință de colecții unice, aflând lucruri interesante despre dinastia regală, realizările lui Carol I și viața de la Palat.
Vizita la Primăria din Sinaia, ghidată de dl Panainte, a fost excepțională. Familiarizarea cu edificiul, cu angajații, modalitățile de desfăşurare a activității funcționarilor Primăriei și chiar a consilierilor a fost pentru noi o nouă experiență. Am conștientizat că la Sinaia domină spiritul democrației și avem multe lucruri de învățat și de realizat.
Au fost cinci zile de neuitat – una mai deosebită decât alta. Motivația, interesul și starea de bine puseseră stăpânire pe noi. Am avut oportunitatea să explorăm locuri noi, oameni noi și ne-am făcut noi prieteni. Intenționăm să colaborăm și în viitor vom, să continuăm să facem transfer de experiențe și să contribuim la realizarea lucrurilor frumoase cu privire la democrație, spirit civic, voluntariat etc., nu numai în instituțiile unde activăm, dar și în comunitate. Evenimentul cultural descris poate fi caracterizat ca fiind unul extrem de inspirat, util și de neuitat. Din partea echipei aducem mulțumirile noastre organizatorilor și persoanelor implicate la activitățile descrise mai sus, dorindu-le noi succese în formarea profesinală a specialiștilor și promovarea Democrației!

Viorica VULPE, profesoară de Istorie și Educație civică, LT ,, Alexandru Agapie’’ ,Pepeni