DISTRIBUIȚI

     Odată cu alăturarea Bibliotecii Publice Rădoaia la reţeaua Novateca am devenit parte a mişcării internaţionale de modernizare a bibliotecilor.

     În calitate de membru al reţelei Novateca, am primit îndrumări şi sprijin din partea programului, am fost încurajaţi să dezvoltăm parteneriatele cu instituţii locale, agenţi economici, să împărtăşim cele mai bune practici, colaborări cu alte biblioteci din Republica Moldova. Avem posibilitatea să participăm la instruiri profesionale, schimburi de experienţă naţională. Biblioteca oferă acces la informaţie şi punţi spre cunoaştere pentru toată comunitatea.
     Având susţinerea şi fiind interesată în dezvoltarea şi modernizarea bibliotecii, Administaţia Publică Locală s-a implicat de a face reparaţie capitală a spaţiului bibliotecii, apoi a urmat renovarea rafturilor de cărţi, a achiziţiilor de carte, de a participa în compania ,,Iniţiativa 1+1”, cu scopul de a mai obţine un echipament suplimentar pentru satisfacerea cerinţelor membrilor comunităţii. Astfel pe parcursul acestei perioade din partea APL-lui s-au investit aproape 100000 lei. Acest succes satisface necesităţile informaţionale a utilizatorilor.
Modernizarea comunităţii depinde în mare măsură de persoana care conduce comunitatea. Noi, locuitorii s. Rădoaia avem norocul de a avea un gospodar care ştie să realizeze şi să implementeze proiecte de modernizare a satului, să rezolve problemele stringente ale cetăţenilor din localitate.
E uşor a promite fără a face nimic. Ion Pînzaru e cel ce face fără să promită. Gândeşte şi realizează.
Noi, sătenii vă apreciem munca şi ştim că ve-ţi găsi soluţii pentru orice propunere de modernizare a instituţiilor fie liceu, grădiniţă, Centru de Sănătate sau Casă de Cultură. Chiar ne întrebăm ,,…oare ce schimbări vor mai urma în sat?”

Zinaida Petrov
şefa Bibliotecii Publice , Rădoaia