Când a fot să moară, Ștefan, multă jale-a fost în țară…

Când a fot să moară, Ștefan, multă jale-a fost în țară…

29
DISTRIBUIȚI

Subtil strateg și neînfricat luptător, diplomat neîntrecut, apărător al credinței creștine, promotor și constructor al artei și culturii epocii sale, el a lăsat ca mărturie cetățile de apărare, bisericile și mănăstirile cu arhitectura, pictura, broderiile și podoabele lor ce fac dovada atingerii ultimii culmi a desăvârșirii, fiind o expresie a voinței de creație a unui om de geniu.

Ștefan cel Mare și Sfânt deschide, în istoria poporului nostru, una din cele mai strălucitoare pagini din întemeierea statelor medievale. De-a lungul unei domnii de aproape cincizeci de ani (1457 -1504),marele domn a făcut din Moldova un factor însemnat al relațiilor internaționale în această parte a Europei. Prin activitatea sa remarcabilă în sfera politicii externe, Ștefan cel Mare și Sfânt a inaugurat o nouă eră a afirmării internaționale a Moldovei, care s-a impus Marilor Puteri vecine.

Capetele încoronate i-au căutat alianțe, dușmanii l-au privit cu respect, iar urmașii au fixat pentru posteritate imaginea acestui mare domnitor.

Pornind de la realitatea istorică, figura lui Ștefan cel Mare și Sfânt a devenit mitică și legendară. Imaginea sa se proiectează în creațiile folclorice și în literatura cultă, dând naștere unora dintre cele mai

însemnate opere istorice.

În vremea lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Moldova se întindea peste toate ținuturile de la Carpații Răsăriteni până la Nistru.