DISTRIBUIȚI

În perioada septembrie 2017 — martie 2018, portalul MoldovaCurata.md și Asociația Presei Independente (API) au desfășurat campania de informare și încurajare a implicării civice „Fii cu ochii pe autorități!”. Campania a inclus întâlniri cu cetățenii, consultanță juridică gratuită în probleme care vizează accesul la informație și transparența procesului decizional, investigarea jurnalistică a cazurilor de utilizare necorespunzătoare a banilor publici și a altor nereguli.

 Accesul la informație pe înțelesul tuturor. Întrebați? Răspundem!

Întrebare: Locuiesc la Bălți și mai mulți ani am lucrat la o întreprindere locală. În anul 2012, la această întreprindere a început procesul de insolvabilitate, iar angajații au fost disponibilizați. Din această cauză, nu mi-a fost achitat salariul în sumă de 15000 de lei. Am acționat întreprinderea în judecată și am câștigat procesul. Deși au trecut mai mult de doi ani, problema așa și nu a fost soluționată. Executorul judecătoresc mi-a comunicat că nu poate executa decizia, deoarece este o procedură mai complicată. Cum să procedez?

Juristul API răspunde: Potrivit prevederilor Legii insolvabilității, întreprinderea trebuie să vă achite salariul restant în cadrul procedurilor de insolvabilitate. Depuneți o cerere de validare a restanței salariale la administratorul insolvabilității. În cazul dvs., instanța responsabilă de soluționarea problemelor de insolvabilitate este judecătoria Bălți. La cerere, trebuie să anexați titlul executoriu privind încasarea salariului restant.

Întrebare: Pe parcursul anului 2017 am depus la Primăria Ignăței, raionul Rezina, trei cereri de angajare: în calitate de secretară a consiliului local, de specialist în domeniul fiscal și de contabilă cu un adaos de 0,25 din salariul de bază. Deși aceste funcții sunt vacante, primarul nu m-a angajat, dar nici nu m-a informat despre motivul refuzului. Am expediat o petiție în care am cerut răspuns oficial la solicitările anterioare. Deși a trecut mai mult de o lună, nu am primit răspuns. Ce ar trebui să întreprind pentru a-mi apăra drepturile?

Juristul API răspunde: Primăria este obligată să răspundă la petiția expediată de dvs. în maximum 30 de zile lucrătoare, termen prevăzut de Legea cu privire la petiționare. Reieșind din cele menționate de dvs., acțiunile primarului contravin legislației în vigoare şi pot fi contestate pe cale judiciară, în termen de 30 de zile, pentru constatarea încălcării dreptului la petiționare şi a accesului la informație de interes public. Totodată, dacă considerați că v-a fost încălcat dreptul la angajarea în câmpul muncii, sunteți în drept să depuneți o cerere de chemare în judecată împotriva autorității respective, în temeiul prevederilor din Codul muncii al Republicii Moldova.

Întrebare: La sfârșitul anului trecut ne-am adresat cu soțul la Oficiul Stării Civile (OSC) Ungheni să ne elibereze certificatul de căsătorie de model nou pentru a-l prezenta cu alte documente necesare pentru redobândirea cetățeniei române. Funcționarii OSC Ungheni nu vor să satisfacă cererea, motivând că informația din buletinul de identitate și adeverința de naștere a mea și a soțului nu corespunde cu cea din adeverința de căsătorie veche. Vă rugăm să ne ajutați.

Juristul API răspunde: Sunteți în drept să depuneți o cerere în instanța de judecată, în temeiul Codului de procedură civilă privind constatarea inexactității înscrierilor în registrele de stare civilă. Cererea se depune la instanța de judecată de la locul de domiciliu sau la adresa juridică a OSC Ungheni, iar la ea se anexează copia documentelor menționate și decizia Oficiului despre refuzul de a corecta sau modifica înscrierile în acte, dar şi alte documente care sunt solicitate. Instanța  de judecată va  examina cererea în prezența dvs. și a altor persoane implicate, dacă este cazul. O  hotărâre judecătorească va constitui temei pentru OSC Ungheni să efectueze modificările necesare și să elibereze documentele solicitate care, ulterior, trebuie autentificate la notar.

Juristul API a acordat consultații gratuite în problemele care țin de accesul la informație și transparența în procesul decizional în cadrul proiectului „Consolidarea principiului integrității și acordarea asistenței juridice pentru obținerea informațiilor de interes public prin intermediul platformei online www.MoldovaCurata.md”, implementat de Asociația Presei Independente (API) cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.