DISTRIBUIȚI
În poză: imagini din timpul ședinței

Membrii Consiliului raional s-au întrunit în şedinţă ordinară de lucru, care a avut incluse în ordinea de zi un program constituit din 24 de chestiuni.Cu fiecare proiect decizional discutat şi aprobat, ei au dat curs soluţionării problemelor vitale ale cetăţenilor: au examinat executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2018 şi gestionarea banilor publici, au aprobat Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale, au operat modificări în lista beneficiarilor de locuinţe sociale şi au susţinut organizarea şi desfăşurarea programului de granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului local de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor. Preşedintele şedinţei a fost ales consilierul Ion ROŞCA.
Prima chestiune examinată în programul de lucru a fost „Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2018”.Octavian BANARU, şeful Direcţiei Finanţe Publice a susţinut în raportul prezentat că „în perioada de referinţă în bugetul raional au fost acumulate venituri care au constituit 54,6% faţă de planul precizat anual. Partea de cheltuieli a bugetului a fost executată în sumă de 97868,8 mii lei, adică 51,4%”.Consilierii au aprobat în unanimitate acest proiect de decizie. Referitor la modificarea deciziei „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018, în lectura a doua”, ei au cerut să fie informaţi privind necesitatea acestor operări. Pentru Asociaţia raională de fotbal a fost modificată suma de 20 mii cu 40 mii lei, resurse necesare pentru acoperirea parţială a cheltuielelor la renovarea terenului de fotbal şi a sălii de sport. S-a decis ajutor unic de 6000 lei pentru campioanaVictoria BOLOHAN, deţinătoarea medaliei de bronz la Campionatul European de Sambo, (locul III). A fost majorat cu încă 200 000 mii lei bugetul Instituţiei Publice Gimnaziul „Gr.Vieru” din satul Heciul Nou, în baza demersului parvenit de la Fondul de Investiţii Sociale. Necesitatea ţine de acoperirea cheltuielilor pentru lucrări de reparaţie ale sistemului de evacuare al apelor pluviale…

continuarea o puteți găsi în ziarul numărul 29 din această săptămână