DISTRIBUIȚI
În poză: discuții în ședința Consiliului

La 23 noiembrie, curent, s-a desfăşurat ședinţa extraordinară a Consiliului raional. Pe ordinea de zi consilierii au avut de discutat şi a-şi expune votul asupra a 12 proiete de decizii, multe dintre care au vizat în mod direct problemele cetăţenilor din raion, cele cu care se confruntă instituţiile de învăţămănt, starea drumurilor şi modificări la bugetul raional aprobat pentru anul în curs. Unuia dintre cei mai tineri membri ai Consiliului, Ruslan DELOGRAMATC, i s-a încredinţat misiunea de moderator al şedinţei.
Pe lângă multe chestiuni examinate în şedinţă şi aprobate prin majoritatea de voturi a fost „Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2017”. Şeful Direcţiei Finanţe Publice Octavian BANARU a prezentat o notă de argumentare privind executarea bugetului, care a primit aviz pozitiv din partea Comisiei de specialitate, buget şi finanţe, cât şi aprobare din partea consilierilor. De asemenea pentru a întreprinde paşi mai departe el a avut parte de susţinerea consilierilor în chestiunea privind operarea modificărilor în bugetul raional aprobat. „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017, în a doua lectură”. Şeful direcţiei nominalizate a explicat necesitatea modificărilor, acestea vizând transferuri care constituie 2 milioane 649,5 mii lei. Modificarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional au destinaţie specială: pentru învăţământ, inclusiv pentru Şcoala de Sport, pentru asistenţa socială întru compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilitate severă şi accentuată, a copiilor cu dizabilităţi, indemnizaţii unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste sau procurarea spaţiului locativ unor categorii de cetăţeni, transferuri curente primite cu destinaţie specială către bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor.

Mai departe puteți găsi în ziarul numărul 44 din săptămâna aceasta