DISTRIBUIȚI

Adunarea s-a petrecut pe adresa or. Sângerei, str. Independenței132. La adunare au participat 3 persoane, care în total dețin 75833 acțiuni cu drept de vot- 73,415 % din numărul total 103293 acțiuni.

S-a aprobat unanim cu 75833 voturi hotărârile privind:
-Aprobarea Dării de seamă a Consiliului societății și a Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2018 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2019, și Darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2018.
-Profitul net pentru anul 2018, în valoare 391917 lei, a repartiza la dezvoltarea întreprinderii.
-Normativele de repartizare a profitului net pe anul 2019: formarea fondului de dezvoltare- 100%.
-În comisia de cenzori de 4 ani fără plată au fost aleși :Rezniciuc Inna, Reazanova Natalia, Covalschi Roman.
-A lua act că nu s-au înaintat candidature în consiliul societății.

S-au aprobat unanim cu 551 voturi a persoanelor neinteresate în tranzacții cu conflict de interese hotărârile privind:
-A accepta închirierea tranzacției extrajudiciare dintre ,, Camion Lider” S.R.L. și S.A ,, Bună Dispoziție” în sumă de 3411959.34 le MDL cu termen final de rambursare până la 01.10.2019, precum și alte condiții, stabilite în tranzacția extrajudiciară.
-A împuternici directorul, d-na Romandaș Maria, să semneze în numele societății, tranzacția extrajudiciară și documentele aferente.