Au venit ca o familie unită la dezbateri în aer liber

Au venit ca o familie unită la dezbateri în aer liber

469
DISTRIBUIȚI

Postul de Radio Europa Liberă, desfășoară o amplă campanie intitulată „AICI este Europa Li­beră”, în cadrul căreia, pe par­cursul lunii august, jurnaliști și prieteni ai acestui post de ra­dio călătoresc prin Republica Moldova, din localitate în loca­litate, participând la întâlniri și discuții cu publicul pe teme de actualitate.

În data de 19 august, autocarul campaniei a ajuns pentru o zi și în localitatea Sângereii Noi din raionul Sângerei, unde a avut loc o dezbatere împreună cu locuitorii comunei. Întâlnirea a avut loc în aer liber, iar tema discuțiilor a fost: rolul femeii li­der și felul în care o comunitate ar trebui să se implice în rezol­varea problemelor localității.

Elena CUCOȘ

cucos.elena@yahoo.com

Invitați la discuții au fost: Va­lentina CEAUȘCEAC, primărița satului Sângereii Noi, Andrei BRIGHIDIN, facilitator în cadrul Programului comun pentru dezvoltare locală (PCDLI), Maria ȚURCANU, redactor-șef al ziaru­lui „Ecoul nostru”, Maria HUZUN, șefa Serviciului Asistență Socială și Protecție a Familiei, Sângerei, Victor BACIU, specialist princi­pal Secția Administrație Publică, Sângerei. Moderatorii dezbaterii au fost: Vasile BOTNARU, șeful biroului de la Chișinău al Radio Europa Liberă și Diana RĂILEAN, jurnalistă, Radio Europa Liberă.

Toți invitații au luat rând pe rând cuvântul, abordând cele două teme înscrise în program. A fost o întrunire interactivă, râspunzân­du-se totodată întrebărilor venite din public.

Comuna Sângereii Noi nu a fost aleasă întâmplător drept gazdă a întrunirii, fiind unul dintre exem­plele mediului rural din raionul Sângerei. Cuprinde două sate moderne, cu gospodării îngrijite, având peste 5.000 de locuitori. Este una dintre comunele cu o de­mografie remarcabilă. În jur de 50 de familii au 10 și mai mulți copii, fiind una dintre puținele localități mai mulți oameni se nasc decât se trec din viață. De asemenea, Sângereii Noi reprezintă un bun exemplu de toleranță religioa­să. Aici conviețuiesc în bună înțelegere nu mai puțin de 5 cul­te religioase, existând totodată un număr de 9 biserici. În fruntea comunei se află primărița Valen­tina CEAUȘCEAC, cea care con­duce comunitatea cu pricepere. Ca o dovadă în acest sens vine faptul că anul acesta a fost rea­leasă pentru al cincilea mandat consecutiv.

Valentina CEAUȘCEAC a evocat frumoasele proiecte și realizări pe care le-a dus la îndeplinire împreună cu cetățenii comunei, enumerându-le: 2 grădinițe ca în povești, gazificarea satului, ame­najarea unui parc cu wi-fi, deschi­derea unei spălătorii de rufe, sală de sport, reabilitarea sistemului de drumuri, etc. Prin toate aceste exemplificări de obiective reali­zate în timpul mandatelor sale, Valentina CEAUȘCEAC confirmă prin persoana sa tema discuției despre rolul femeii în conducerea unei localități.

„Trebuie să recunosc că pentru o femeie, munca de primar al unei localități reprezintă un im­pediment în plus. Poate și dato­rită prejudecăților, dar și munca aceasta este una dificilă. Nu este ușor să conduci o comuni­tate obștească, cu problemele, grijile și necazurile ei. Noi trăim alături de bucuriile și necazurile cetățenilor. Suferim, ne înveselim și ne întristăm deopotrivă, preo­cupându-ne sau savurând toate trăirile locale. Ne confruntăm cu greutăți, dar avem parte și de re­alizări și bucurii. Pentru o femeie primăriță este cu atât mai greu cu cât ea are în grijă pe lângă marea familie a localității, și propria sa familie. Dar atunci când apar și rezultatele, când vezi că oamenii apreciază munca ta, tot ceea ce ai înfăptuit, te bucuri și capeți puteri și curaj să mergi înainte și să con­tinui ceea ce ai început”.

Maria ȚURCANU, redactor șef al ziarului „Ecoul nostru” a fost întrebată cum a reflectat presa locală, în speță ziarul pe care îl conduce, rolul și implicarea pe care le-au avut femeile în viața socială locală. „Beneficiind de un temperament mai echilibrat decât cel al bărbaților, adeseori femeile s-au dovedit a fi mai potrivite și mai eficiente în pos­turile de conducere. Experiența lor dobândită atât în societate cât și în viața de familie, cât și o maturitate adeseori superioară bărbaților, a făcut din suficiente femei lideri incontestabili cu un aport superior celor barbaților. În calitate de reprezentantă a mass-media, prin publicația noastră, am încercat întotdeauna să scoa­tem în evidență modul în care își desfășoară activitatea femeile în posturile cheie din raion. Am evidențiat succesele lor, realizări­le, dar am încercat să punctăm și problemele cu care se confruntă acestea și să atenționăm atunci când ele aveau nevoie de sprijin. Ca o concluzie, pot să spun că de cele mai multe ori, rolul de conducător al femeii, a fost unul fructuos”.

La rândul său, Maria HUZUN, șefa Serviciului de Asistență So­cială și Protecție a Familiei, a rele­vat că serviciul pe care îl conduce are menirea de a acorda sprijin, inclusiv femeilor, fiind alături de acestea când necesitățile o im­pun. Asistența socială este un reazăm atât material cât și moral, pentru familiile defavorizate, pen­tru femeile care se confruntă cu greutăți de tot felul.

Și Victor BACIU, specialist al Administrației Publice Locale a avut numai cuvinte de laudă față de femeile aflate în funcții de conducere. El a subliniat faptul că acestea se achită cu brio față de sarcinile pe care le au de dus la îndeplinire. El este unul dintre cei mai înflăcărați partizani ai ideii că o femeie se descurcă în fruntea unei instituții cel puțin la fel de bine cum o face un bărbat, adeseori având chiar o prestanță superioară acestuia.

Prin intervenția jurnalistului Va­sile BOTNARU, unul dintre mo­deratorii întâlnirii, întrevederea a căpătat o tentă interactivă. El a provocat pe bărbații aflați la discuții să-și dea cu părerea refe­ritor la tema abordată. Aceștia au răspuns la întrebări tematice, cum văd ei activitatea femeii, dacă și-ar dori cât mai multe femei în posturi de conducere, și cum ar arăta Republica Moldova, dacă în funcția de președinte sau prim-ministru s-ar afla o femeie. Ideea unanim lansată a fost că femeile sunt deosebit de capabile, că ele se descurcă perfect în orice pos­tură, adeseori dând dovadă de mai multă inteligență, chibzuință și echilibru decât un bărbat. De cele mai multe ori, instituțiile conduse de către femei sunt mai performante decât cei care au în fruntea lor bărbați.

Diana RĂILEAN, de asemenea moderatoare a dezbaterilor, a chestionat femeile despre cum este viața la țară, dacă ele sunt mulțumite de cum se desfășoară acestea, interesându-se de pro­blemele cu care se confruntă femeile în mediul rural, cum gă­sesc ele rezolvare la problemele ivite în traiul zilnic și dacă nu simt uneori nevoia unui sprijin supli­mentar.

A fost o seară deosebit de atrac­tivă, iar subiectul discuțiilor a prezentat un deosebit interes pentru întreaga asistență. At­mosfera a fost una familială, cu toții simțindu-se precum spusele doamnei primar, care consideră comuna ca pe o mare familie, buna dispoziție fiind la ea acasă. A urmat apoi o defilare a mămici­lor cu copii, iar un grup de tineri talentați din comună au prezen­tat un frumos spectacol muzical, totul culminând cu o recepție.

„AICI este Europa Liberă” este o campanie a postului Radio Euro­pa Liberă/Libertatea în partene­riat cu Programul comun pentru dezvoltare locală integrată, Pro­gamul ONU pentru dezvolta­re Moldova, şi Asociaţia Presei Independente. Partener media – postul de televiziune Canal Re­gional.IMG_0295 IMG_0294 IMG_0288IMG_0329