Atenţie sporită la instalaţiile de gaz natural

Atenţie sporită la instalaţiile de gaz natural

47
DISTRIBUIȚI

Stimați consumatori, potrivit datelor statistice ale anilor precedenți, perioada rece a anului atrage după sine creșterea numărului de accidente legate de utilizarea gazului natural în condiții casnice.
În perioada cuprinsă între lunile ianuarie-septembrie 2019, în Republica Moldova s-au înregistrat 4 accidente cauzate de folosirea incorectă a gazelor naturale, în urma cărora au avut de suferit 7 persoane.
Sunt cifre sumbre, ce mărturisesc despre atitudinea iresponsabilă a consumatorilor la utilizarea aparatelor consumatoare de gaze. Majoritatea accidentelor au drept cauză:
– lipsa tirajului în canalele de ventilare și/sau coșurile de fum;
– utilizarea aparatelor de gaz în încăperi cu ferestre/oberlihturi închise, canale de ventilare obturate, grătare cu jaluzele astupate, fără crăpături sub ușă pentru aerisire permanentă;
– instalarea, conectarea sau permutarea samavolnică și exploatarea aparatelor de gaze improvizate sau deteriorate;
– folosirea flăcării aragazelor pentru încălzirea încăperilor și lăsarea fără supraveghere a aragazelor în funcțiune;
În această ordine de idei, SRL „Bălţi-Gaz” ca operator autorizat al sistemului de distribuție a gazului natural, îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și responsabilitate.
Pentru evitarea accidentelor e important ca fiecare din noi să respecte un minim de măsuri în scopul protejării vieţii proprii, a membrilor familiei şi a proprietății sale!

Reamintim consumatorilor, că nerespectarea regulilor de utilizare a gazelor duce nemijlocit la sistarea furnizării gazelor.

Consumatorilor li SE INTERZICE:
– să efectueze fără autorizare lucrări de gazificare a locuinței;
– să supună unor modificări construcția utilajului de gaze, echipamentelor de măsurare, sistemelor de ventilare sau coșurilor de fum;
– să astupe canalele de ventilare sau „buzunarele” destinate curățării coșurilor de fum;
– să lase fără supraveghere instalațiile de gaze în funcțiune;
– să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor sau echipamentelor;
– să utilizeze aragazul pentru încălzirea încăperilor;
– să folosească pentru somn şi odihnă încăperile, în care sunt instalate aparate de gaze;
– să folosească focul deschis pentru identificarea scurgerilor de gaze.

REȚINEȚI:
În cazul apariției mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte sau pe stradă, este necesar:
– de închis robinetul de siguranță a utilajului de gaze sau ventilul buteliei cu gaz lichefiat;
– de aerisit intens încăperile;
– de asigurat funcționarea normală a canalului de ventilare și tirajul în coșul de fum.

În conformitate cu documentele normative, operatorul sistemului de distribuție îndeamnă consumatorii casnici să încheie contracte privind prestarea serviciilor de deservire tehnică, ce cuprinde:
– deservirea conductelor de gaze şi accesoriilor;
– deservirea aragazelor;
– deservirea încălzitoarelor instantanee de apă şi a celor capacitive;
– deservirea sobelor alimentate cu gaze naturale.
Accesând site-ul www.balti-gaz.md puteți vizualiza contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică a utilajului de gaze, pe acest site există posibilitatea de a transmite cererea pentru încheierea contractului menționat și a oricărei altei cereri. La fel, mesajul D-voastră pe site-ul Facebook SRL „Bălți-Gaz”, va da posibilitatea de a primi serviciile fără a Vă deplasa la SRL „Bălți-Gaz”. Specialiștii calificați se vor prezenta la domiciliul D-voastră pentru a Vă oferi serviciile cuvenite, inclusiv și încheierea contractelor de deservire tehnică.

De asemenea vă puteţi adresa la:
Centrul de relații cu consumatorii:
mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43 – tel: /0231/ 5 21 30

Filiala ”Sângerei-Gaz”
or. Sângerei, str. Buianov, 6 – tel. 0(262) 21-804