DISTRIBUIȚI

Stimați consumatori, potrivit datelor statistice ale anilor precedenți, perioada rece a anului atrage după sine creșterea numărului de accidente legate de utilizarea gazului natural în condiții casnice.

Cele mai frecvente cauze sunt instalările neautorizate ale cazanelor şi încălzitoarelor de apă, replanificarea ilegală a încăperilor etc. Aceste lucrări trebuie să fie executate doar de către întreprinderi autorizate. Acțiunile samavolnice în acest domeniu sunt nu doar iresponsabile, ci şi ilegale.
Pentru evitarea avariilor și accidentelor cu pierderi de vieți umane si distrugeri de bunuri materiale, SRL „Bălți-Gaz” reamintește măsurile de securitate cu privire la utilizarea gazelor în sectorul comunal. În scopul protejării vieții, sănătății, proprietății personale și a membrilor familiei sale, consumatorii trebuie să conștientizeze obligativitatea respectării cerințelor de securitate, după cum urmează:
– să fie instruiți de către persoanele responsabile din cadrul filialei „Sângerei-Gaz”; – să asigure integritatea și funcționarea corespunzătoare a utilajului; – să verifice tirajul înainte de conectare şi pe parcursul funcţionării aparatelor pentru gaze, cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare; – să închidă robinetele utilajelor după folosirea gazului, iar în cazul buteliilor instalate în interiorul bucătăriei – să închidă ventilele de la butelii; – să închidă imediat robinetele arzătoarelor în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze; – la intrarea în locuințe, subsoluri și beciuri, înainte de aprinderea focului, să se încredințeze că mirosul de gaze lipsește.
În cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă consumatorii sunt obligați:
– să informeze Serviciul Intervenții Gaze la numărul de telefon 904; – să sisteze imediat exploatarea instalațiilor, să închidă robinetele de la utilaj și până la ele, să deschidă ferestrele și oberlihturile pentru aerisirea încăperii
– să întreprindă acțiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze și de prevenire a conectării/deconectării lămpilor și aparatelor electrice, excludere a apariției focului deschis și a scânteilor; – să permită accesul în locuințe a reprezentanților Serviciului Intervenții Gaze, la prezentarea legitimațiilor de serviciu, pentru examinarea și repararea conductelor și instalațiilor de gaze.
Gazele se livrează către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, a coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate prin acte corespunzătoare ale întreprinderilor specializate.
Responsabili pentru utilizarea inofensivă și deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de gaze în case și apartamente sunt beneficiarii (proprietarii).
La cererea reprezentantului filialei „Sângerei-Gaz” e necesar să prezentați actele de verificare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare. În conformitate cu documentele normative, operatorul sistemului de distribuție îndeamnă consumatorii casnici să încheie contracte privind prestarea serviciilor de deservire tehnică, ce cuprinde:
– deservirea conductelor de gaze şi accesoriilor;
– deservirea aragazelor;
– deservirea încălzitoarelor instantanee de apă şi a celor capacitive;
– deservirea sobelor alimentate cu gaze naturale.
Pentru a vizualiza contracte-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică și pentru informații suplimentare, accesați site-ul https://balti-gaz.md.
Aflându-ne în situație pandemică, pentru evitarea cazurilor de Covid-19, SRL „Bălți-Gaz”, îndeamnă cetățenii să respecte regulile de protecție și recomandă:
1. Să amănați pentru o perioadă nedeterminată vizitarea Centrului Relații cu Consumatorul, în cazul în care problema poate fi rezolvată la distanță.
2. Să accesați pagina web oficială a întreprinderii (https://balti-gaz.md), în vederea identificării alternativei prezenței fizice la Centrul Relații cu Consumatorul, precum sunt rubricile: „Contacte”, „Centrul relații cu consumatorul”, „Răspunsuri la întrebări frecvente”.
3. Să folosiți modalitățile de plată online a facturilor pentru gazele naturale consumate, precum: internet-bankingul oferit de băncile comerciale ale Republicii Moldova: Energbank, Moldindconbank, Victoriabank, Moldova Agroindbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank.
Pentru informații suplimentare, puteți apela la telefonul de contact: 0(262) 21-804, filiala „Sângerei-Gaz”.
ADMINISTRAȚIA SRL „BĂLȚI-GAZ”