Are spiritul încărcat de gânduri relevante

Are spiritul încărcat de gânduri relevante

159
DISTRIBUIȚI

Magnifică și neobosită. Plină de vitalitate, încărcată cu energie constructivă și înzestrată cu o înaltă conștiință profesională.
Este un nume bine cunoscut în domeniul educației și reprezintă, pentru mulți colegi, un model demn de urmat, o promotoare a valorilor educației. Stimată și apreciată la justa valoare, este persoana care învinge, alege să parcurgă căi deosebite, fie și pline de obstacole, pentru a sluji idealurilor sale – de a fi printre primii, învingătoare mereu. Această vară reunește în buchetul vieții sale și împlinire, și aspirație. La moment jubiliar, are spiritul încărcat de gânduri relevante.
Ecaterina ATANASOV profesoară de limba și literatura română, fondatoarea Cenaclului literar „Floarea albastră” de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Sângerei, personalitate notorie a învățământului, una din marile personalități ale raionului și neamului românesc, este cea care și-a păstrat verticalitatea și a menținut veșnic vie flacăra românească… Vine spre noi, dintr-un timp miraculos, ca un mag, un mentor, ca un vrăciuitor al unei frumuseți spirituale.
O personalitate cu demnitate, înțelepciune și generozitate, înzestrată cu har divin, dăruire de sine… iar mai presus de toate, o proverbiabilă modestie.
Cu ținuta sa maiestoasă, cu aerul său de femeie încrezătoare în virtuțile omenești și gata să înfrunte greutățile vieții, Ecaterina ATANASOV pornise acum cinci decenii pe calea cea sfântă și dreaptă a vieții, a cunoașterii și modelării sufletelor omenești. A urcat cu multă răbdare și destulă înțelepciune treptele cunoașterii, treptele vieții ajungând la culmile ei. Nu ne-ar ajunge spațiu de ziar ca să amintim despre sutele și miile de activități ale ei. Un lucru rămâne cert, întotdeauna a încercat să pună în valoare elevul, cu dragoste, toleranță, atribuindu-i rolul de ziditor al propriei personalități, al propriului destin. Devotată în întregime cauzei pedagogice, susține șeful adjunct al Direcției Educație Sângerei Mihai CURCIUC:
„Am tot căutat cuvintele cele mai potrivite, cele mai duioase și mai răscolitoare, dar ele sunt prea sărace să poată exprima sentimentele ce mă stăpânesc față de această distinsă profesoară. Și totuși le adun cu migală pe acele care vin din însăși recunoștința pe care i-o port mereu. Personalitate de o probitate morală desăvârșită, ea ține lecții de o înaltă ținută, dar înțelegând că se adresează unor ființe sensibile, știe să îmbine, cu rar talent ariditatea lecțiilor, prelegerilor cu un mod de abordare umanist. Prin tot ce face se dovedește a fi un dascăl dăruit cu sufletul deschis comunicării cu elevii.”
Arderea li internă și permanentă este dragostea pentru limba vorbită, frica pentru pericolul de a o pierde, continua luptă pentru tăinuirea dulcelui logos. A pasionat-o toată viața căutările, dilemele, dezbaterile, controversele, descoperirile… Și până astăzi e în fruntea intelectualității raionului în lupta pentru adevăr, dreptate, istorie, tradiție, port…S-a opus abuzurilor comise de autoritățile locale și centrale.
Despre această vrednică conștiință a neamului, săptămânalul nostru a scris în repetate rânduri. S-ar pare, că ce se mai poate spune despre marea și distinsa fiică a Sângereiului, care nu doar își pune sufletul pe altarul iubirii de neam, de grai, dar a picurat și continuă să o facă în suflețelele discipolilor judecăți dintre cele mai valoroase. Maturilor ne potolește setea despre adevăr, știe să nu se oprească din mers, să persevereze…
Talentul ei pedagogic, vocația, dragostea pentru neamul din care face parte, respectul pentru valoare și performanță sunt completate de un caracter puternic precum este al ei.
Ajunsă la o frumoasă și respectabilă aniversare, la un frumos jubileu, ea rămâne o luptătoare, rămâne o profesoară de valoare a acestor timpuri…
continuarea o puteți găsi în ziarul numărul 26 din această săptămână