Are penel inspirat și vopsea cerească

Are penel inspirat și vopsea cerească

292
DISTRIBUIȚI
Gheorghe GORUN

 Destinul unui  om de artă se constituie din profunde tristeți și mari bucurii, iar uneori chiar din drame interioare și  clipe de revelație. Or, cunoscutul om de arte plastice, Gheorghe GORUN, care face pictură monumentală religioasă, grafică,  realizează tehnică mozaică, scrie poezii și epigrame, a urcat pas cu pas treptele propriului destin, întregindu-l cu neprețuitele sale lucrări de artă.

Arta pictorului Gheorghe GORUN e peria din străfundurile oceanului. Atât de adâncă ca descifrare, e totuși o artă inexprimabilă, nelimitată în valori, învăluită în sentimentul cumpătat de sinceritate și credință.

Tablourile sale, sunt pline de nerv,  vibrații lăuntrice și contradicție interioară. Nu poți să te apropii de arta lui decât închinându-te ei, nu poți să o descoperi decât cu smerenie, deschizând abisurile unei profunde meditații.

Creația lui  se prezintă ca o artă descătușată, susține Valeriu RUSU, șeful Secției Cultură a Consiliului Raional: „ Punctul suprem spre care tinde un artist este libertatea, ieșită din limitele limbajului plastic, o artă vitală prin esența ei de a reprezenta valorile umane cu o pătimită claritate de expresie, care concertează cu plânsul doinelor străbune etc.

Au trecut anii…Astăzi, poate mai mult ca oricând, se desprinde durerea  din  pânzele sale, lăsate ca amprentă peste viața trăită ca o continua luptă. Lucărăile  denotă gustul rafinat al lui  Gicu, cum îi spunem noi, înnobilat cu har dumnezeiesc. Creația lui e o creație matură, în care trăirile intense sunt trecute printr-o dozare moderată a spiritului, concentrând mesaje și motive predate raporturilor cromatice energic și priceput. Pânzele  omului de artă GORUN ne  transferă în mediul rural pe care, conteplându-l, avem impresia că nu-i pictat, ci e mutat grijuliu, precum ai muta un obiect de mare fragilitate dintr-un loc în altul și de care   îți dai seama că s-a legat printr-un jurământ tainic, neauzit de nimeni, fără martori, dar căruia îi este fidel până la ultima respirație.”…

Continuarea articolului o puteți citi în numărul 15 a ziarului.