ANUNȚ- CONCURS (BP)

ANUNȚ- CONCURS (BP)

43
DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Dumbrăvița, anunță   concurs Cu privire la ocuparea funcției vacante de contabil șef  în cadrul primăriei comunei Dumbrăvița.

Scopul general al funcției:

Asigurarea elaborării și executării bugetului local.  Organizarea și gestionarea lucrului în cadrul contabilității. Gestionarea eficientă a resurselor financiare a autorității publice locale.

Sarcinile de bază:

Planificarea și organizarea activității contabilității;

Monitorizarea procesului de întocmire a Notelor de contabilitate, verificarea și prelucrarea acestora;

Asigurarea realizării sarcinilor în domeniul analizei bugetare  și managementului financiar, întocmirea  și prezentarea devizelor de cheltuieli, bilanțuri și activități  economice – financiare, rapoarte financiare ale primăriei comunei Dumbrăvița.

Condițiile de participare la Concurs:

Deține cetățenia Republicii Moldova; Posedă limba de stat;

Are capacitate deplină de exercițiu;

La data depunerii Dosarului de participare la concurs nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

Are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiunile săvârșite cu intenție;

   Cerințe specifice:

Studii în domeniul contabilității.

Cunoștințe:

Cunoaște legislația în domeniul contabilității;

Cunoștințe de operator la calculator: Word, Excel; Power  Point, Internet.

Termenul de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs până la data de  20.10.2023

Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului  vor avea loc la primăria comunei Dumbrăvița, Sângerei.

Telefon de contact: 079730811; 026243133

Email.primaria.dumbravita@mail.ru