DISTRIBUIȚI

Acum o săptămână profesoara de limba și literatura română VALENTINA SECUREANU, de la Liceul Teoretic „ Nicolae Casso” din Chișcăreni s-a dus pe drumul neîntoarcerii, drum ce duce în lumea celor drepți.
Marea VALENTINA SECUREANU, ea Mamă și Femeie, Profesoară, o Luptătoare pentru valorile naționale, a plecat să-și ocupe locul printre astre, lăsând în sufletele familiei, ale colegilor de breaslă, ale discipolilor, sătenilor, prietenilor un mare gol și o nealinată durere.
A plecat dintre noi un mare Patriot care a luptat cu sufletul, cu inima și condeiul pentru propășirea Neamului Românesc.
Zeci de ani a cultivat în sufletele discipolilor nobile calități: dragostea de Patrie și popor, limbă, modestia și demnitatea, spiritul gospodăresc etc, etc.
Călăuză în viață mereu i-a fost gândul. „Să vii în fața copiilor tăi cu ceva nou, captivant, accesibil.”
A instruit multe promoții de elevi. Le-a dezvoltat spiritul de inițiativă, gândirea creativă. Le-a format abilități de comunicare. Le-a cultivat înalte calități morale. Era impresionantă forța și voința cu care ea intra în clasă zi de zi. Farmecul lecțiilor ei se iscau din zâmbet, un gest, o caldă atingere de mână. În activitățile regretatei predominau relațiile libere și democratice, ce dezvoltau la elevi spiritul de inițiativă și independență, spiritul de observație, dar și responsabilitate creativitate. Ea încerca să privească lucrurile cu ochii copiilor, ceea ce facilita comunicarea cu ei. În același timp, de la înălțimea intelectului ei, rămânea corectă, exigentă, lua în considerație părerile elevilor pe care-i învăța să se respecte reciproc. A fost o fire optimistă, activă, mereu în căutare. Participa activ la întrunirile metodice, călăuză fiindu-i maxima lui HORAȚIU: „Viața n-a dat nimic oamenilor fără un mare efort.”
Se încadra cu entuziasm în concursurile școlare atât cu elevii, cât și cu pedagogii. În fiecare promoție avea învingători la diverse concursuri, olimpiade. Ea însăși a fost laureată a diferitor concursuri raionale și republicane. Viața ei a fost zbuciumată, plină de surprize fericite și uneori triste, dar mereu la înălțime. Mereu era cu zâmbetul pe buze, cu sufletul deschis spre comunicare, cu cerințe clare față de copii.
Rregretata profesoară era o femeie împlinită, stimată,iubită, respectată de părinți, apreciată de cei care o înconjurau.
Mereu fiind prinsă-n muncă, nu se mulțumea cu laurii pe care-i obținea, tindea mereu spre alte orizonturi.
Familia profesoarei VALENTINA SECUREANU rămâne a fi un etalaon pentru toți acei care au cunoscut-o, un model de rară cumsecădenie, dând naștere unui fecior frumos la chip și la suflet, precum frumoasă a fost cea care s-a îndreptat spre Ceruri.
Administrația și colectivul Direcției Educație Sângerei este alături de soț, fecior, de întreaga familie îndurereată, de colegi în aceste zile de tristețe nemărginită, când au petrecut-o pe ultimul drum pe cea care a fost VALENTINA SECUREANU.
Ne rugăm Bunului Dumnezeu s-o odihnească în pace, iar îngerii să-i mențină sufletul în veșnică lumină.

S-a mutat în amintiri…

O veste cruntă a făcut să împietrească inimile a sute și mii de chișcăreneni și sângereieni – timpuriu a încetat să mai bată o inimă caldă, o inimă mare, în care au încăput oameni care, direct sau indirect, au avut a o cunoaște, a comunica, a colabora cu regretata VALENTINA SECUREANU, sau au beneficiat de înțelepciunea ei, de priceperea de a transmite vasta sa experiență de muncă colegilor săi, dar și instruindu-i, după cele mai avansate metode pedagojice pe discipolii săi de la Liceul Teoretic „Nicolae Casso” din Chișcăreni, unde și-a deschis sufletul spre a-i primi de-a lungul deceniilor pe copiii, care o numeau a doua mamă. Aici, în această instituție, practic și-a trăit viața. VALENTINA SECUREANU de o săptămână s-a mutat în ceruri, dar se regăsește aici, pe pământ. Printre cei vii, prin exemplele de omenie, de inteligență, de profesionalism, de cumsecădenie, de onestitate, de verticalitate de care a dat dovadă de-a lungul anilor , prin aceste calități durându-și un monument al memoriei.
Suntem cu gândul și sufletul alături de familia îndoliată, le exprimăm sincere condoleanțe și compasiune, și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu s-o primească în lumea celor drepți, și s-o odihnească în pace.
Îndurerați administrația și colectivul profesoral al LT „Pan Halippa” din Cubolta

Teatrul fără regizoareaVALENTINA SECUREANU

Teatrul „Vasile Alexandri” din Chişcăreni, colectiv model, a rămas orfan, fără regizoarea şi conducătoarea VALENINA SECUREANU. Domeniul culturii din raion şi naţional a rămas fără vibraţia omului de cultură, sufletului românesc care l-a avut în sine şi l-a dăruit neamului şi culturii, această fiinţă şi făclie arzândă. De-a lungul mai multor ani şi ediţii tot ea fiind gazda primitoare a Festivalului concurs raional „Primăvara teatrală”, prin sufletul ei cald, de puritate intelectuală şi prin spectacole inedite, talentat montate. Îi deplângem trecerea în viaţa de dincolo de această lume în care a trăit. Regretăm plecarea timpurie a unei fiinţe atât de talentate.
Cu durere, administraţia, colaboratorii Secţiei de Cutură, Comitetul Sindical al lucrătorilor din domeniul Culturii

Închise ferestrele ei de lumină

Departe, în eternitate a plecat dintre noi Valentina SECUREANU, iubita noastră profesoara de limba şi literatura română, remarcabil cadru didactic şi dirigintă, suflet al limbii române atât de frumos altoite în sufletul generaţiilor tinere şi atât de frumos iubită şi rostită de către ea însăşi. Ea zbura în vis prin cuvântul artistic pe care-l avea şi purta în inimă cum şi-a purtat în inimă propriul fecior. A fost şi a rămas îngerul de zbor pentru multe generaţii de copiii – discipoli, pentru tineri profesori şi pentru noi, colegele şi colegii săi, profesorii de limba şi literatura romîănă din raion, ce ne-am dăruit odată cu ea în dragostea pentru promovarea suflului şi spiritului romănesc. Cu ea impreună, ne-am regăsit în templul limbii noastre române şi am rămas cu ea acolo. Şi vom rămâine, ea din eternitate, noi de aici.
Cu durere şi profunde regrete pentru pierderea Valentinei în tărămul veşniciei, colegii – profesorii de limba şi literatura română din raion