DISTRIBUIȚI

   Consilierii raionali s-au convocat într-o ultimă şedinţă ordinară de lucru a anului în trecere. Chestiunile prioritare examinate au fost axate pe programarea şi examinarea bugetului raional pentru anul 2017. După mai multe deliberări în şedinţă, dar şi examinarea în cadrul comisiilor de specialitate, bugetul raional pentru anul viitor a fost aprobat în prima şi a doua lectură.

Octavian BANARU, şeful Direcţiei Finanţe a Consiliului raional a argumentat că „în momentul prelucrării bugetului propus s-a luat în considerare necesitatea asigurării echilibrului bugetar prin intermediul balansării cheltuielilor publice cu veniturile şi evidenţa dobânzilor şi defalcă- rilor din veniturile generale de stat. Volumul veniturilor propus la partea respectivă în bugetul raional pentru anul 2017 constituie 163814,4 mii lei. Prognoza acestora s-a efectuat în baza estimării bazei fiscale pe tipul de impozite, taxe şi alte încasări la buget, prognoza indicilor economici şi financiari ai agenţilor economici amplasaţi în teritoriul raionului, datelor Inspectoratului Fiscal, Direcţiei Statistică. La partea de cheltuieli, acesta constituie…

continuarea o veți citi în numărul 51 al ziarului din săptămâna aceasta